ELi isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)

Ühiskond - - 00:49

Integreeri see video:

25. mail 2018 jõustuv ELi isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) ühtlustab andmekaitseseadusi kogu Euroopas. See kaitseb eurooplasi, annab neile kontrolli oma isikuandmete üle ja kujundab ümber asutuste ja organisatsioonide lähenemise andmekaitsesse.