Tööga seotud vähk: liikmesriigid uuendavad reegleid

Ühiskond - - 01:19

Integreeri see video:

Olemasolevad eeskirjad, mis piiravad kantserogeene ja mutageene töökohal, on enam kui 10 aastat vanad. Parlament soovib töötajaid paremini kaitsta ja eeskirju uuendada, et lisada uusi vähki tekitavaid keemilisi aineid, kehtestada teatud ainetele rangemad piirangud ja tagada ohuga kokkupuutunud töötajatele eluaegne tervisekontroll.

Video tekst: