Euroopa lahendus Euroopas varjupaigataotlejatele

Maailm - - 01:25

Integreeri see video:

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) asub Maltal. Euroopa Parlament teeb tööd oma rolli tugevdamiseks ühtses Euroopa Varjupaigasüsteemis, et aidata Euroopal pagulaste voogudega paremini toime tulla.

Video tekst: