Parlamendiliikmed tõstavad ELi relvaekspordi alast teadlikkust

Maailm - - 01:47

Integreeri see video:

Euroopa Parlament nõuab tõhusamat kontrolli ELi relvaekspordi üle. Parlamendiliige Bodil Valero selgitab, miks see on vajalik.

Video tekst: