ELi poliitika

 • veebruar 2018

  pisipilt 01:00

  Brexiti-järgsetest plaanidest suveajani: viis teemat Strasbourgist

  ELi asjad - 12.02.2018 08:00

  Parlamendiliikmed kiitsid heaks kava vähendada pärast Brexitit parlamendikohtade arvu 751-lt 705-le, määrasid tähtaja uute riikide võimalikuks liitumiseks ELiga ja panid hääletusele mitmeid küsimusi alates geoblokeerimisest kuni naiste suguelundite moonutamise ja suveaja muutmiseni.

  pisipilt 01:30

  EL-Türgi: ummikseisust välja

  Others - 08.02.2018 08:00

  Türgi ja EL on aastaid teinud koostööd kaubanduse, rände ja NATO-ga seotud küsimustes. Läbirääkimised Türgi ühinemise üle ELiga algasid 2005. aastal. Pärast 2016. aasta riigipöördekatset kehtestas Türgi erakorralise seisukorra. See võimaldas valitsusel eirata õigusriigi põhimõtteid ja vaigistada poliitilisi vastaseid. EL kinnitab, et Türgi ei saa Euroopa Liiduga ühineda, kui inimõiguste olukord ei parane. ELi Türgi delegatsiooni aseesimees Miltiadis Kyrkos selgitab läbirääkimiste seisu.

  Pisipilt: päevakorras 00:51

  Geoblokeerimisest heitmete vähendamise ja pestititsiidikomisjonini

  ELi asjad - 02.02.2018 08:00

  Veebruaris toimuval plenaaristungil arutavad parlamendiliikmed geoblokeerimise lõpetamist ja Brexiti-järgse parlamendi ümberkujundamist. Keskkonnale mõeldes arutatakse ka CO2-heite vähendamise kavasid ning uue pestitsiidikomisjoni loomist. Horvaatia peaminister arutab parlamendiliikmetega ELi tuleviku üle.

  infograafika 01:18

  EL reformib süsinikuheitmetega kauplemist

  ELi asjad - 01.02.2018 15:00

  EL läheb uuele katsele vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 40% võrra ning töötab välja oma teedrajava heitkogustega kauplemise süsteemi reforme.