Toimitusohjeistus

  1. Kaikilla kansalaisilla on oikeus tietää ja ymmärtää, mitä Euroopan parlamentissa, jonka he ovat vaaleilla valinneet, tapahtuu. Siksi Euroopan parlamentti on perustanut oman verkkotelevisiokanavan nimeltä 'europarltv'. Kanavan tarkoituksena on edistää Euroopan unionin demokratiakehitystä ja Euroopan julkisen tilan kehittämistä.
  2. Kanavaan sovelletaan julkisen palvelun periaatteita, jotta se voi täyttää tiedotukseen ja valistukseen liittyvät tehtävänsä. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kaikkia parlamentin toiminnan osa-alueita esitellään kiinnostavasti, vakuuttavasti ja ammattimaisesti.
  3. On varmistettava, että kanava kuvastaa Euroopan parlamentin mielipiteiden kirjoa ja että poliittisten ryhmien suhteelliset vahvuudet otetaan asiaankuuluvasti huomioon puolueettoman, poliittisesti riippumattoman toimituskäytännön mukaisesti. Kanavaa on kehitettävä siten, että parlamentin ja Euroopan kansalaisten vuorovaikutusta voidaan parantaa. Kansalaisten on voitava ilmaista näkemyksensä kanavan sisällöstä ja vaikuttaa siihen.
  1. Kanavaa on kehitettävä siten, että parlamentin ja Euroopan kansalaisten vuorovaikutusta voidaan parantaa. Kansalaisten on voitava ilmaista näkemyksensä kanavan sisällöstä ja vaikuttaa siihen.
  2. Kanavan yleinen sisältö ja strateginen suunta määritetään vuosittain puhemiehistölle toimitettavassa asiakirjassa. Parlamentin yksiköt ovat vastuussa tämän kehyksen toteuttamisesta.
  3. Parlamentin puhemiehistön alainen neuvoa-antava komitea valvoo tämän ohjeistuksen noudattamista.
  4. Tämä ohjeistus on yleisön saatavilla, ja se julkaistaan parlamentin internetsivustolla.