Justin Trudeau Ajankohtaista 01:28

Pukalot ylös esteistä vapaalle kaupalle Kanadan kanssa

Talous -

Euroopan parlamentti on hyväksynyt historiallisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) ja poistanut yhden viimeisistä esteistä sen tieltä. Seitsemän vuoden neuvottelujen jälkeen sopimus on valmis poistamaan kaupan esteitä Kanadan ja EU:n väliltä, mutta se tulee yhä hyväksyä kansallisissa parlamenteissa.

Ihmisen ja robotin käsi pitävät yhdessä palloa. 04:22

RoboLaw: sääntöjä roboteille

Yhteiskunta -

Millaisia oikeuksia roboteilla tulisi olla? Polo Sant'Anna Valdera on yksi johtavista robotiikan tutkimuskeskuksista. Teknologian kehittyessä tutkimuskeskuksen henkilökunta pitää tätä kysymystä entistä tärkeämpänä. Innovaatio tuo esille uusia lainsäädäntöön ja eettisyyteen liittyviä kysymyksiä. Euroopan parlamentti haluaa käsitellä näitä kysymyksiä, jotta robotiikka voi kukoistaa vuonna 2017.


EuroparlTV:stä

EuroparlTV on Euroopan parlamentin verkkovideopalvelu. Sen kautta EU:n kansalaiset saavat tietoa parlamentin toiminnasta ja siitä, miten sen jäsenet muovaavat poliittista kehitystä ja hyväksyvät lakeja, jotka vaikuttavat kaikkien eurooppalaisten elämään.

Siirry sivulle

Ota yhteyttä meihin

Sähköpostipalvelussa kansalaiset voivat esittää EuroparlTV:lle kysymyksen, tietopyynnön tai ehdotuksen. Kysymysten, pyyntöjen ja ehdotusten on liityttävä Euroopan parlamentin toimialoihin. Vastaus pyritään antamaan kohtuullisessa ajassa.

Siirry sivulle