pikkukuva Ajankohtaista 01:49

Uudet tekijänoikeussäännöt digitaaliselle aikakaudelle

EU-asiat -

Euroopan parlamentti äänesti digitaaliselle yhtenäismarkkinalle tarkoitetuista päivitetyistä tekijänoikeussäännöksistä, joilla varmistetaan reilu palkkio ja tunnustus taiteilijoille, mediataloille, kirjailijoille ja esiintyville taiteilijoille.

Jean-Claude Juncker Ajankohtaista 02:07

Keskustelu unionin tilasta 2018

EU-asiat -

Syyskuun 12. päivänä Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti neljännen ja viimeisen puheensa unionin tilasta Strasbourgiin kokoontuneelle Euroopan parlamentille. Hän peräänkuulutti vahvempaa ja yhtenäisempää Eurooppaa ja varoitti populismin vaaroista. Kahdeksan kuukautta ennen Euroopan parlamenttivaaleja pidetyssä keskustelussa alustettiin kunnianhimoisia tavoitteita 27 maan Euroopan unionille.

pikkukuva Ajankohtaista 01:21

Muovistrategia kiertotaloutta varten

EU-asiat -

Euroopan parlamentti tutkii uutta strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on kaikkien muovipakkausten tekeminen kierrätettäväksi vuoteen 2030 mennessä. Uudet toimenpiteet auttavat eurooppalaisia maita vähentämään yhä tuottamansa muovijätteen määrää ja rajoittamaan sen tuhoisia vaikutuksia ympäristöömme, ilmastoomme, terveyteemme ja talouteemme.

Laboratorio Ajankohtaista 01:45

Lääkkeille vastustuskykyisten infektioiden torjunta

Yhteiskunta -

Lääkkeille vastustuskykyisten bakteerien lisääntyminen on maailmanlaajuinen terveysuhka, joka voi asiantuntijoiden mukaan tappaa enemmän ihmisiä kuin syöpä vuoteen 2050 mennessä. Euroopan parlamentti vaatii komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lisää menetelmiä ongelman torjumiseksi.

Euroopan solidaarisuusjoukot Ajankohtaista 01:30

Euroopan solidaarisuusjoukot

EU-asiat -

Euroopan solidaarisuusjoukot on uusi aloite, jossa nuoret eurooppalaiset voivat auttaa muita eri puolilla Euroopan unionia. Parlamentti osoitti uusia määrärahoja solidaarisuusjoukoille. Ohjelma on laajenemassa ympäristönsuojelun ja siirtolaisten auttamisen kaltaisiin aktiviteetteihin.

pikkukuva Ajankohtaista 01:10

Kuntouttamassa ihmisiä takaisin työelämään

EU-asiat -

Kuinka Eurooppa voi kohdata pitkäaikaistyöttömyyden ongelman? Euroopan parlamentti vaatii koko Euroopan laajuisia ratkaisuja niille, jotka joutuvat pitkäksi ajaksi pois työmarkkinoilta sairauden takia.


EuroparlTV:stä

EuroparlTV on Euroopan parlamentin verkkovideopalvelu. Sen kautta EU:n kansalaiset saavat tietoa parlamentin toiminnasta ja siitä, miten sen jäsenet muovaavat poliittista kehitystä ja hyväksyvät lakeja, jotka vaikuttavat kaikkien eurooppalaisten elämään.

Siirry sivulle

Ota yhteyttä meihin

Sähköpostipalvelussa kansalaiset voivat esittää EuroparlTV:lle kysymyksen, tietopyynnön tai ehdotuksen. Kysymysten, pyyntöjen ja ehdotusten on liityttävä Euroopan parlamentin toimialoihin. Vastaus pyritään antamaan kohtuullisessa ajassa.

Siirry sivulle