keltainen ja punainen putki Ajankohtaista 01:30

Lisää solidaarisuutta kaasutoimituksiin

Talous -

Euroopan parlamentti viimeistelee uutta asetusta EU:n kaasutoimitusten varmuuden takaamiseksi. Vakavasta kaasupulasta kärsivät jäsenvaltiot voivat luottaa uusien solidaarisuussääntöjen nojalla naapurimaiden apuun.

Infografiikka Ajankohtaista 01:26

Wifi kaikkien ulottuville katvealueiden poistamiseksi

Yhteiskunta -

EU:n ryhtyessä rakentamaan aitoa digitaalista yhteiskuntaa on ratkaisevan tärkeää luoda silta kaupunkien ja maaseudun digitaalisen kuilun välille. WiFi4EU-järjestelmällä pyritään tuomaan laadukas, ilmainen internetyhteys tuhansien paikallisten yhteisöjen ulottuville.

Kolme tuuliturbiinia pellolla 01:45

Yhteiset tavoitteet: Energiaunioni

Maailma -

Mitä energianlähteesi merkitsee sinulle? Ja mikä tärkeintä, mitä se merkitsee lapsillesi? Ilmansaasteet ja polttoaineiden arvaamattomat hinnat riivaavat Eurooppaa – on ryhdyttävä toimiin. Euroopan unioni aikoo muuttaa tilanteen. Ecopowerin kaltaiset osuuskunnat ovat esimerkki EU:n pyrkimyksestä korvata fossiiliset polttoaineet ja ydinpolttoaineet uusiutuvalla energialla. Ne auttavat meitä pääsemään EU:n tavoitteisiin hillitä kasvihuonekaasupäästöjä ja luoda yhteinen energiaunioni.

Ryhmä nuoria seisoo pöydän ympärillä pitämässä kokousta. 03:08

Yhteiset tavoitteet: sosiaalinen ulottuvuus

Yhteiskunta -

Nuoristotyöttömyys on yksi suurimmista haasteista joissakin EU-maissa, kuten esimerkiksi Portugalissa. Sérgio Oliveira hallinnoi työllisyyshanketta, joka auttaa nuoria ihmisiä löytämään töitä. Tämän kaltaisten hankkeiden tukemisen lisäksi EU esittelee Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, jonka avulla nämä asiat integroituvat sen perusarvoiksi. EU pystyy parantamaan useampien kansalaisten elämää lisäämällä rahoitusta Sergion projektin kaltaisille sosiaalisille hankkeille.


EuroparlTV:stä

EuroparlTV on Euroopan parlamentin verkkovideopalvelu. Sen kautta EU:n kansalaiset saavat tietoa parlamentin toiminnasta ja siitä, miten sen jäsenet muovaavat poliittista kehitystä ja hyväksyvät lakeja, jotka vaikuttavat kaikkien eurooppalaisten elämään.

Siirry sivulle

Ota yhteyttä meihin

Sähköpostipalvelussa kansalaiset voivat esittää EuroparlTV:lle kysymyksen, tietopyynnön tai ehdotuksen. Kysymysten, pyyntöjen ja ehdotusten on liityttävä Euroopan parlamentin toimialoihin. Vastaus pyritään antamaan kohtuullisessa ajassa.

Siirry sivulle