Böge ja Berès -infografiikka Ajankohtaista 02:23

Euroopan tulevaisuus: Euroalueen täytyy kasvattaa lihaksiaan (Pervenche Berès/Reimer Böge)

EU-asiat -

Euroopan parlamentti on hyväksynyt kolmen päätöslauselman kokonaisuuden, jossa käsitellään Euroopan unionin tulevaisuuden kehitystä. Kaksi esittelijää, Pervenche Berès ja Reimer Böge, haluavat tuoda euroalueen taloudet lähemmäksi toisiaan, jotta ne kestävät paremmin ulkoisia shokkeja. Yksi tärkeimmistä ehdotuksista on euroalueen oma budjetti.

Elmar Brok -infograafi Ajankohtaista 02:07

Euroopan tulevaisuus: Kaikki hyöty irti Lissabonin sopimuksesta (Elmar Brok)

EU-asiat -

Euroopan parlamentti on hyväksynyt kolmen päätöslauseman kokonaisuuden, jossa käsitellään Euroopan unionin tulevaa kehitystä. Yksi esittelijöistä, Elmar Brok, kiirehtii EU:ta ottamaan täyden hyödyn Lissabonin sopimuksesta, jonka kaikkea poliittista potentiaalia ei ole vielä täysimääräisesti käytetty. EU:n tulisi siirtyä kohti avoimuutta ja yhteistä puolustuspolitiikkaa.

Justin Trudeau Ajankohtaista 01:28

Pukalot ylös esteistä vapaalle kaupalle Kanadan kanssa

Talous -

Euroopan parlamentti on hyväksynyt historiallisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) ja poistanut yhden viimeisistä esteistä sen tieltä. Seitsemän vuoden neuvottelujen jälkeen sopimus on valmis poistamaan kaupan esteitä Kanadan ja EU:n väliltä, mutta se tulee yhä hyväksyä kansallisissa parlamenteissa.


EuroparlTV:stä

EuroparlTV on Euroopan parlamentin verkkovideopalvelu. Sen kautta EU:n kansalaiset saavat tietoa parlamentin toiminnasta ja siitä, miten sen jäsenet muovaavat poliittista kehitystä ja hyväksyvät lakeja, jotka vaikuttavat kaikkien eurooppalaisten elämään.

Siirry sivulle

Ota yhteyttä meihin

Sähköpostipalvelussa kansalaiset voivat esittää EuroparlTV:lle kysymyksen, tietopyynnön tai ehdotuksen. Kysymysten, pyyntöjen ja ehdotusten on liityttävä Euroopan parlamentin toimialoihin. Vastaus pyritään antamaan kohtuullisessa ajassa.

Siirry sivulle