Joulu Ajankohtaista 01:39

Hyvää digitaalista joulua

Yhteiskunta -

Jouluaikana yhä useammat kansalaiset ottavat käyttöön digitaalisia tuotteita. Tätä uutta todellisuutta on säädeltävä tehokkaammin kuluttajien suojaamiseksi. Euroopan parlamentti ratkoo useita aiheita, kuten puutteellisia tuotteita, perusteettomia maarajoituksia, rajat ylittäviä toimituksia, suoratoistopalveluita ja verkkovierailun päättymistä.

Juliste Ajankohtaista 01:46

Veronkierron estäminen vaatii pysyvää tutkintaa

Talous -

Paratiisin paperien paljastusten jälkeen europarlamentaarikot haluavat hyvin todennäköisesti perustaa erityisen tutkintavaliokunnan ja lopulta pysyvän valiokunnan, joka valaisee verotuksen alalla tapahtuvia väärinkäytöksiä. Joulukuun täysistunnossa äänestetään rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkintavaliokunnan (PANA) lopullisista suosituksista. Tavoitteena on nopeuttaa rahanpesun vastaisten lakien toimeenpanoa.

STEVENS Ajankohtaista 01:37

Vammaisilla on pitkä tie tasa-arvoon EU:ssa

Yhteiskunta -

Euroopan parlamentti haluaa edistää EU:n laajuista vammaisstrategiaa, joka käsittelee sukupuolten välisen tasa-arvon, köyhyyden ja syrjinnän kaltaisia asioita vammaisten ihmisten tasa-arvoisen edustuksen ja mahdollisuuksien varmistamiseksi yhteiskunnassa ja työpaikoilla. Europarlamentaarikko Helga Stevens on taistellut kauan vammaisten ihmisten oikeuksien puolesta. Hänen mielestään vammaisten hyväksi voidaan tehdä nykyistä enemmän edustuksellisuuden ja osallistumisen aloilla.

Infografiikka Ajankohtaista 01:30

Euroopan parlamentti kehottaa pohtimaan maataloutemme mallia uudelleen

EU-asiat -

Euroopan parlamentti vaatii asteittaista luopumista rikkakasvihävitteiden yleisesti sisältämästä glyfosaatista, jota käytetään laajalti kotitalouksissa ja maataloudessa. Europarlamentaarikot haluavat, että maatalousmallia uudistetaan ottamalla käyttöön integroidun tuholaistorjunnan kaltaisia vaihtoehtoja.

maahanmuuttaja Ajankohtaista 01:25

Eurooppalainen ratkaisu turvapaikanhakijoille Euroopassa

Maailma -

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) sijaitsee Maltalla. Euroopan parlamentti pyrkii vahvistamaan rooliaan Euroopan yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä, jotta Euroopassa pystytään käsittelemään pakolaisvirtoja tehokkaammin.


EuroparlTV:stä

EuroparlTV on Euroopan parlamentin verkkovideopalvelu. Sen kautta EU:n kansalaiset saavat tietoa parlamentin toiminnasta ja siitä, miten sen jäsenet muovaavat poliittista kehitystä ja hyväksyvät lakeja, jotka vaikuttavat kaikkien eurooppalaisten elämään.

Siirry sivulle

Ota yhteyttä meihin

Sähköpostipalvelussa kansalaiset voivat esittää EuroparlTV:lle kysymyksen, tietopyynnön tai ehdotuksen. Kysymysten, pyyntöjen ja ehdotusten on liityttävä Euroopan parlamentin toimialoihin. Vastaus pyritään antamaan kohtuullisessa ajassa.

Siirry sivulle