Sagrada Familia Ajankohtaista 01:28

Euroopan kulttuuriperintö: voimakkaat siteet

Yhteiskunta -

Euroopan parlamentti äänestää vuoden 2018 julistamisesta Euroopan kulttuuriperintövuodeksi korostaen monimuotoisuutta, yhteistä historiaa ja rikkaita kulttuureja, jotka tekevät Euroopasta sellaisen kuin se nyt on.

EU:n ja Ison-Britannian välisiä Brexit-neuvotteluja kuvaava animaatio. Ajankohtaista 01:23

Brexit-neuvottelujen reunaehdot

EU-asiat -

Iso-Britannia on aloittanut muodollisen menettelyn erotakseen Euroopan unionista. Euroopan parlamentti on määritellyt reunaehtonsa neuvotteluja varten. Niihin kuuluu mm kansalaisten oikeuksien asettaminen etusijalle ja Ison-Britannian EU:n budjettiin liittyvien velvoitteiden kunnioittaminen. Tässä videossa tehdään katsaus parlamentin tavoitteisiin.

Kellotorni vilkkaassa eurooppalaisessa kaupungissa. 01:42

Sinun oikeutesi EU-kansalaisena

Yhteiskunta -

Joitakin asioita yliarvostetaan, mutta EU-kansalaisuus ei kuulu niihin. Euroopan unionin kansalaisuus avaa rajojen lisäksi paljon muitakin mahdollisuuksia. Voit rakentaa elämäsi toisessa EU-maassa. Sinulla on oikeuksia opiskelijana, työntekijänä, työnhakijana ja eläkeläisenä missä tahansa jäsenvaltiossa. Sinulla on myös oikeus kasvattaa perheesi uudessa kotimaassasi.

Valeuutisiin kantaa ottava banderolli Ajankohtaista 01:21

Valeuutiset ja vihapuhe: kuinka voittaa verkkosota?

Yhteiskunta -

Euroopan parlamentti on huolissaan vihapuheesta ja valeuutisista: tulisiko sisältö poistaa ja määrätä sakkoja? Vai pitäisikö enemmän huomiota kiinnittää ihmisten koulutukseen, jotta he pystyvät erottamaan luotettavien ja valeuutisten lähteet?

Kirurgit suorittamassa leikkausta lääkinnällisillä laitteilla. 03:33

Lääkinnälliset laitteet: parempaa säätelyä Eurooppaan

Talous -

Ranskalaisen rintaimplanttien valmistaja PIP:n päätös vaarallisen geelin sisällyttämisestä tuotteeseensa on esimerkki äskettäisestä lääkinnällisiin laitteisiin liittyvästä skandaalista. Euroopan parlamentti haluaa teollisuudelle tarkempia tarkastuksia. Uusi lainsäädäntö vahvistaa tiukempaa säätelyä ja kannustaa innovaatioihin. In vitro -diagnostiikan lääkinnälliset laitteet takaavat paremmat hoidot ja parantavat EU-kansalaisten terveyttä.


EuroparlTV:stä

EuroparlTV on Euroopan parlamentin verkkovideopalvelu. Sen kautta EU:n kansalaiset saavat tietoa parlamentin toiminnasta ja siitä, miten sen jäsenet muovaavat poliittista kehitystä ja hyväksyvät lakeja, jotka vaikuttavat kaikkien eurooppalaisten elämään.

Siirry sivulle

Ota yhteyttä meihin

Sähköpostipalvelussa kansalaiset voivat esittää EuroparlTV:lle kysymyksen, tietopyynnön tai ehdotuksen. Kysymysten, pyyntöjen ja ehdotusten on liityttävä Euroopan parlamentin toimialoihin. Vastaus pyritään antamaan kohtuullisessa ajassa.

Siirry sivulle