Puhemiehistö 00:56

Esittelyssä puhemiehistö: Euroopan parlamentin elin

Talous -

Puhemiehistö työskentelee Euroopan parlamentin taloudellisten ja hallinnollisten asioiden parissa. Sinusta voi kuitenkin tuntua siltä, että et tiedä siitä riittävästi. Keitä puhemiehistöön kuuluu? Mistä he tarkasti ottaen vastaavat? Tämä animaatio kertoo lisää Eurooppa-projektin vaikutusvaltaisesta osasta.

Euroopan parlamentin puheenjohtaja 01:00

Sinun edustajasi: Euroopan parlamentin puheenjohtaja

EU-asiat -

Olet todennäköisesti nähnyt Euroopan parlamentin puheenjohtajan uutisissa, mutta ihmiset haluavat aina tietää enemmän hänen roolistaan. Miten puheenjohtaja edes valitaan? Mitkä ovat puheenjohtajan vastuualueita? Mikä rooli äänelläsi on puheenjohtajan valinnassa?


EuroparlTV:stä

EuroparlTV on Euroopan parlamentin verkkovideopalvelu. Sen kautta EU:n kansalaiset saavat tietoa parlamentin toiminnasta ja siitä, miten sen jäsenet muovaavat poliittista kehitystä ja hyväksyvät lakeja, jotka vaikuttavat kaikkien eurooppalaisten elämään.

Siirry sivulle

Ota yhteyttä meihin

Sähköpostipalvelussa kansalaiset voivat esittää EuroparlTV:lle kysymyksen, tietopyynnön tai ehdotuksen. Kysymysten, pyyntöjen ja ehdotusten on liityttävä Euroopan parlamentin toimialoihin. Vastaus pyritään antamaan kohtuullisessa ajassa.

Siirry sivulle