lapsia koskeva infografiikka Ajankohtaista 01:13

Parempaa suojaa lapsille verkossa

Yhteiskunta -

Lapset katselevat yhä enemmän videoita internetissä. Siksi europarlamentaarikot haluavat vahvistaa verkossa alaikäisten suojaa haitalliselta sisällöltä.

Kellotorni vilkkaassa eurooppalaisessa kaupungissa. 01:42

Sinun oikeutesi EU-kansalaisena

Yhteiskunta -

Joitakin asioita yliarvostetaan, mutta EU-kansalaisuus ei kuulu niihin. Euroopan unionin kansalaisuus avaa rajojen lisäksi paljon muitakin mahdollisuuksia. Voit rakentaa elämäsi toisessa EU-maassa. Sinulla on oikeuksia opiskelijana, työntekijänä, työnhakijana ja eläkeläisenä missä tahansa jäsenvaltiossa. Sinulla on myös oikeus kasvattaa perheesi uudessa kotimaassasi.

EU:n ja Ison-Britannian välisiä Brexit-neuvotteluja kuvaava animaatio. Ajankohtaista 01:23

Brexit-neuvottelujen reunaehdot

EU-asiat -

Iso-Britannia on aloittanut muodollisen menettelyn erotakseen Euroopan unionista. Euroopan parlamentti on määritellyt reunaehtonsa neuvotteluja varten. Niihin kuuluu mm kansalaisten oikeuksien asettaminen etusijalle ja Ison-Britannian EU:n budjettiin liittyvien velvoitteiden kunnioittaminen. Tässä videossa tehdään katsaus parlamentin tavoitteisiin.


EuroparlTV:stä

EuroparlTV on Euroopan parlamentin verkkovideopalvelu. Sen kautta EU:n kansalaiset saavat tietoa parlamentin toiminnasta ja siitä, miten sen jäsenet muovaavat poliittista kehitystä ja hyväksyvät lakeja, jotka vaikuttavat kaikkien eurooppalaisten elämään.

Siirry sivulle

Ota yhteyttä meihin

Sähköpostipalvelussa kansalaiset voivat esittää EuroparlTV:lle kysymyksen, tietopyynnön tai ehdotuksen. Kysymysten, pyyntöjen ja ehdotusten on liityttävä Euroopan parlamentin toimialoihin. Vastaus pyritään antamaan kohtuullisessa ajassa.

Siirry sivulle