Valtaa kansalle

Others - - 01:32

Upota tämä video:

Suoraa demokratiaa vai massojen manipulointia? Kansalaisaloite on vetoomus, jolla miljoona EU-kansalaista voi muuttaa EU-lakia. Meppien ja komission on luotava sen laillinen kehys vuoden loppuun mennessä.

Transkriptio: