Maidir linne

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Áirítear meascán d'fhíseáin nuachta, cúlra agus oideachais leis an tseirbhís seo. Tá cláir EuroparlTV ar fáil i bhformáidí éagsúla trí bhunachar ar líne agus tá siad lán-chomhtháite leis na meáin shóisialta.

Tá fotheidil ar fáil d'fhormhór na bhfíseán i dteangacha oifigiúla uile AE, agus tá na cláir uile ar fáil ar cháilíocht craoltóireachta agus gréasáin araon.

Is féidir le haon duine a bhfuil teacht aige ar an idirlíon féachaint ar EuroparlTV ar líne. Chomh maith leis sin, cuireann líonra fairsing comhpháirtithe cláir EuroparlTV ar fáil, agus is féidir le húsáideoirí físeáin a roinnt ar na meáin shóisialta nó ar a suíomh gréasáin le cabhair ó chóid leabaithe. Tá méaróga USB lena ngabhann cláir oideachais ar fáil freisin.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil bain úsáid an bhfoirm teagmhála nó as Twitter chun teagmháil a dhéanamh le foireann EuroparlTV.


An Chairt Eagarthóireachta

Léigh faoi na rialacha cleachtais a leanann EuroparlTV, de réir a chuspóra agus a phrionsabal.

Téigh go dtí an leathanach

Comhpháirtithe

Faigh tuilleadh faisnéise faoi mheáin lena bhfuil comhaontuithe comhpháirtíochta sínithe ag EuroparlTV.

Téigh go dtí an leathanach