Gnóthaí AE

5 uimhir 01:00 Nuacht

Idir buiséad agus imghabháil chánach, 5 uimhir le dealú ó Strasbourg

Gnóthaí AE - 16.03.2018 08:00

Cuireadh béim ar na tosaíochtaí nua do chéad bhuiséad fadtéarmach eile an AE le linn an tseisiúin iomlánaigh seo in Strasbourg, mar aon le rialacha níos déine chun imghabháil chánach a sheachaint, freagairt Fheisirí Eorpacha i leith ardú céime Martin Selmayr, Ceann Cabinet Jean-Claude Juncker, a ceapadh mar Ardrúnaí ar Choimisiún na hEorpa agus mórán eile.

Parlaimint na hEorpa, Strasbourg 01:45 Nuacht

Taobh thiar de sheisiún iomlánach

Gnóthaí AE - 16.03.2018 08:00

Taobh thiar de sheisiúin iomlánacha Pharlaimint na hEorpa, tá an-chuid le déanamh ag Feisirí Eorpacha: cruinnithe grúpaí polaitiúla, cruinnithe do chomhordaitheoirí, cruinnithe coiste, cruinnithe toscaireachta, preasagallaimh agus agallaimh. Ní nach ionadh: nuair nach bhfuil siad sa seomra tionóil, is gá dóibh ullmhú do na vótaí agus do gach seasamh is mian leo a chosaint.

comhaontú Brexit 02:17 Nuacht

Parlaimint na hEorpa agus Brexit

Gnóthaí AE - 08.03.2018 08:00

Conas a d'fhreagair Parlaimint na hEorpa do Brexit? Ó spreagadh Airteagal 50 i Márta 2017, bhunaigh an Pharlaimint grúpa stiúrtha agus d'fhorbhair treoirlínte le freagairt do na dúshláin roimh an AE agus an RA nuair a imíonn an Bhreatain as an Aontas Eorpach. Sa deireadh thiar thall, is í an Pharlaimint a cheadóidh an comhaontú deiridh.

Mionsamhail, Ag teacht aníos 00:51 Nuacht

Geobhlocáil agus astaíochtaí a laghdú, agus coiste ar lotnaidicídí

Gnóthaí AE - 02.02.2018 08:00

Ag seisiún iomlánach mhí Feabhra, pléann feisirí deireadh le geobhlocáil agus conas an Pharlaimint a chumrú tar éis Brexit. Maidir leis an gcomhshaol, tá siad ag féachaint freisin ar scéimeanna dícharbónaithe agus ar choiste nua um lotnaidicídí. Pléann Príomh-Aire na Cróite todhchaí an AE le Feisirí na Parlaiminte.