Gnóthaí AE

Mionsamhail 5 uimhir 01:00 Nuacht

Idir Staid an Aontais agus chóipcheart: 5 uimhir ó Strasbourg

Gnóthaí AE - 14.09.2018 08:00

Thug Uachtarán an Choimisiúin Jean-Claude Juncker a aitheasc deireanach ar Staid an Aontais. Vótáil Feisirí ar rialacha um chóipcheart digiteach, bearta chun comhrac i gcoinne sciúradh airgid agus straitéis maidir le plaistic. Éilíonn an Pharlaimint ar an gComhairle bearta araíonachta a thionscnamh i gcoinne na hUngáire.

mionsamhail 01:49 Nuacht

Rialacha cóipchirt nua don ré dhigiteach

Gnóthaí AE - 12.09.2018 20:00

Vótáil an Pharlaimint chun rialacha cóipchirt a nuashonrú sa mhargadh aonair digiteach chun pá cothrom agus aitheantas a áirithiú d'ealaíontóirí, foilsitheoirí nuachta, údair agus taibheoirí.

Jean-Claude Juncker 02:07 Nuacht

Staid an AE 2018

Gnóthaí AE - 12.09.2018 15:00

12 Meán Fómhair, thug Uachtarán Choimisiún na hEorpa Jean-Claude Juncker a cheathrú agus a aitheasc deireanach ar Staid an Aontais ag Parlaimint na hEorpa in Strasbourg. D'éiligh sé Eoraip láidir agus aontaithe, agus thug foláireamh faoi chontúirtí an phobalachais. Agus ocht mí go fóill roimh thoghcháin na hEorpa, leag an díospóireacht amach conair uaillmhianach d'Aontas Eorpach an 27, Strasbourg.

mionsamhail 01:16 Nuacht

Lehman Brothers; 10 mbliana níos moille

Gnóthaí AE - 07.09.2018 09:30

Bhain cliseadh bhanc Lehman Brothers an-chroitheadh as an domhan, agus chuir tús leis an ngéarchéim eacnamaíoch ba mheasa leis na glúnta. Deich mbliana níos moille, céard atá foghlamtha? Agus céard atá déanta lena chinntiú nach dtarlóidh sé arís?

mionsamhail 01:21 Nuacht

Straitéis maidir le plaistigh le haghaidh geilleagar ciorclach

Gnóthaí AE - 07.09.2018 08:00

Ar spriocanna straitéise nua atá á scrúdú ag Parlaimint na hEorpa tá go mbeidh gach pacáiste plaisteach in-athchúrsáilte faoi 2030. A bhuí leis na bearta nua beidh tíortha Eorpacha in ann laghdú ar an méid de dhramhaíl phlaisteach a tháirgeann siad fós agus a héifeacht an-díobhálach ar ár dtimpeallacht, aeráid, sláinte agus geilleagar a theorannú.

Feisirí Eorpacha sa leathchiogal ar chlé, agus an tUachtarán Juncker ar dheis. 00:22

Díospóireacht faoi Staid an Aontais 2018

Gnóthaí AE - 29.08.2018 10:00

Reáchtáiltear an Díospóireacht bhliantúil faoi Staid an Aontais i bParlaimint na hEorpa agus díríonn ar phríomhthosaíochtaí an AE don bhliain atá le teacht. Tabharfaidh Uachtarán an Choimisiúin, an tUachtarán Juncker, aitheasc uaidh os comhair Feisirí Eorpacha faoi thodhchaí an AE agus faoi na toghcháin AE atá ag teacht aníos.

Mionsamhail 01:58 Nuacht

Ag Teacht Aníos sa dara leath den bhliain 2018

Gnóthaí AE - 20.08.2018 08:00

Idir Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, ghlaonna fóin níos saoire agus thodhchaí na hEorpa, beidh a sá oibre roimh fheisirí sa dara leath den bhliain 2018. Caithimid súil ar na beocheisteanna atá ag teacht chuig an bParlaimint sna sé mhí amach romhainn.

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach 01:30 Nuacht

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Gnóthaí AE - 20.08.2018 08:00

Tionscnamh nua is ea an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a thabharfaidh Eorpaigh óga le chéile le cuidiú le daoine eile fud fad an AE. D'éiligh an Pharlaimint go ndéanfaí cistí úrnua a leithdháileadh chuig an gCór Dlúthpháirtíochta. Tá sé socraithe go mbeidh gníomhaíochtaí breise mar chuid den chlár, amhail cosaint na timpeallachta agus cuidiú le himircigh.

Mionsamhail 01:00 Nuacht

Idir chóipcheart agus chosaint: 5 uimhir le dealú ó Strasbourg

Gnóthaí AE - 06.07.2018 08:00

D'éiligh feisirí nuashonrú ar rialacha cóipchirt ar líne chun luach saothair cóir a áirithiú d'iriseoirí agus d'ealaíontóirí ar a gcuid saothair. Cheadaigh an PE ciste cosanta nua, láidrigh comhoibriú idir Europol agus ocht dtír de chuid na hAfraice Thuaidh agus an Mheánoirthir agus sheol ar ais chuig an gCoiste Iompair na tograí ar thiománaithe leoraí lena n-athbhreithniú.