Gnóthaí AE

Mionsamhail 01:28 Nuacht

Priontáil 3T: Teicneolaíocht nua á fiosrú ag an bParlaimint

Gnóthaí AE - 20.06.2018 08:00

Agus borradh faoi phriontáil 3T, tá an teicneolaíocht ag athrú an dóigh a bhfeidhmíonn gnóthais agus a n-oibríonn daoine. Ach taobh le teorainn táirgthe nua eascraíonn ceisteanna maidir le sábháilteacht agus cearta maoine intleachtúla agus tá Parlaimint na hEorpa i mbun oibre chun dul i ngleic leo.

5 Uimhir 01:00 Nuacht

Idir shuíocháin sa Pharlaimint agus chibearchosaint: 5 uimhir ó Strasbourg

Gnóthaí AE - 15.06.2018 08:00

Agus Brexit ag teannadh linn, crapfar an Pharlaimint de 46 suíochán, ba é Príomh-Aire na hÍsiltíre an ceannaire is déanaí chun Todhchaí na hEorpa a phlé, phléigh feisirí conas déileáil le cásanna éigeandála daonnúla i bhfianaise na n-imirceach sáinnithe sa Mheánmhuir, agus vótáil chun cibearshlándáil a mhéadú agus chun sábháilteacht a fheabhsú i dtionscal na ndrón.

Mionsamhail 01:19 Nuacht

Feirmeoireacht níos cothroime san AE tar éis 2020

Gnóthaí AE - 31.05.2018 08:00

Tá an Pharlaimint ag athchóiriú a creata feirmeoireachta uile-Eorpach: an Comhbheartas Talmhaíochta. Tá bearta uaillmhianacha ag Feisirí san athchóiriú; cistiú níos cothroime, níos mó tacaíochta d'fheirmeoirí óga agus nua-oilte agus do réigiúin atá ag streachailt, agus ag áirithiú go mbeidh feirmeoirí an AE níos ullmhaithe le dul i ngleic le héigeandálaí.

mionsamhail 01:30 Nuacht

Tá feisirí go mór ar son bearta níos déine chun calaois ghluaisteán athláimhe a chomhrac

Gnóthaí AE - 29.05.2018 08:00

Is fadhb fhorleathan agus ceist sábháilteachta san AE í calaois mhíleáiste. Baineann sí le margaí gluaisteán athláimhe agus is féidir léi dochar a dhéanamh do thomhaltóirí, don timpeallacht agus do shábháilteacht ar bhóithre. Chun trádáil na ngluaisteán athláimhe a chosaint, tá Parlaimint na hEorpa go mór ar son rialuithe níos déine chun calaois odaiméadair a chosc.

Mionsamhail 01:24 Nuacht

Oibrithe agus gnóthais á gcosaint ar iomaíocht éagórach

Gnóthaí AE - 29.05.2018 08:00

Tá Parlaimint na hEorpa ag obair chun rialacha frithdhumpála an AE a nuashonrú. Tá an leasú dírithe ar chosaint níos fearr a thabhairt do ghnóthais agus poist ar chuideachtaí eachtracha a dhíolann táirgí, ar tugadh fóirdheontais stáit ina leith, faoi bhun phraghas an mhargaidh.

Mionsamhail 01:19 Nuacht

Éicidhearthóireacht: Tá an tAE ar son réitigh níos glaise

Gnóthaí AE - 24.05.2018 08:00

Tá d'aidhm ag Plean Oibre Éicidhearthóireachta Pharlaimint na hEorpa go mairfidh táirgí macasamhail fóin phóca agus cuisneoirí níos faide agus go bhfeidhmeoidh siad níos fearr. Mar chuid de Phacáiste an Gheilleagair Chiorclaigh an AE, téann Éicidhearthóireacht chun sochair do thomhaltóirí agus ullmhaíonn sí an Eoraip le haghaidh todhchaí inbhuanaithe.