Gnóthaí AE

ag teacht aníos 01:00 Nuacht

Ag teacht aníos: Duais Sakharov, seiceálacha teorann, sceithirí agus tuilleadh

Gnóthaí AE - 20.10.2017 10:00

Sa dara lánseisiún i mí Dheireadh Fómhair, socraíonn agus ainmníonn Feisirí Eorpacha buaiteoir Dhuais Sakharov 2017 ar son Saoirse Smaointeoireachta. Pléann siad freisin ceisteanna a bhaineann le córas nua isteach-amach teorann, rialú níos fearr maidir le nochtadh ar charcanaiginí ag an obair, sceithirí a chosaint agus mórán eile.

imircigh bean agus leanbh 01:30 Nuacht

Géarchéim imirce: an t-ualach á chomhroinnt

Gnóthaí AE - 18.10.2017 10:00

Tá leasú á dhéanamh ag Feisirí Eorpacha ar Rialachán Bhaile Átha Cliath -- dlí an AE ina leagtar amach cé acu tír atá freagrach as iarratais ar thearmann a phróiseáil. Faoin gcóras atá ann tá barraíocht ualaigh ar stáit líne thosaigh amhail an Ghréig agus an Iodáil. Dá bhrí sin, molann reachtóirí dáileadh níos cothroime ar iarrthóirí tearmainn i measc na mballstát ar fad mar aon le rannpháirtíocht éigeantach.

r-phríobháideachas 02:07 Nuacht

R-phríobháideachas á dhaingniú

Gnóthaí AE - 17.10.2017 10:00

Tá rialacha um chosaint sonraí á nuashonrú ag an bParlaimint ina gcuimseofar cineálacha nua cumarsáide amhail WhatsApp agus teachtairí meandracha eile. Is é an sprioc cosaint níos fearr a thabhairt do phríobháideachas daoine.

Young people debating in the hemicycle 00:52

European Youth Event 2018

Gnóthaí AE - 11.10.2017 09:30

Want to hang out with 8,000 young people next summer? The European Parliament in Strasbourg is hosting the European Youth Event (EYE) on 1-2 June 2018. Get political and join in debates or kick back at live concerts, theatre shows and other performances. Europe's youth is its future. That's why we want to hear what you have to say.

Agóid i gcoinne Monsanto 00:57 Nuacht

Ag teacht aníos: Duais Sakharov, r-phríobháideachas, páipéir Monsanto agus tuilleadh

Gnóthaí AE - 06.10.2017 10:00

Cinnfidh Feisirí Eorpacha ar an triúr ainmnithe is fearr do Dhuais Sakharov na bliana seo ar son Saoirse Smaointeoireachta. Ar an gclár freisin tá rialacha leathnaithe r-phríobháideachais chun teachtairí meandracha amhail Whatsapp a chosaint, rialacha frithdhumpála nuashonraithe, an fhadhb maidir le táirgí bia décháilíochta, gliofosáit, agus i bhfad níos mó.

Leanaí ag agóid frith-Brexit 02:06 Nuacht

Brexit: easpa dul chun cinn á cháineadh ag FPEanna

Gnóthaí AE - 03.10.2017 18:00

Phléigh reachtóirí Pharlaimint an AE Brexit le hUachtarán an Choimisiúin Jean-Claude Juncker agus le príomhidirbheartaí an AE Michel Barnier in Strasbourg roimh Chruinniú Mullaigh AE27 sa Bhruiséil. An dearcadh ginearálta: nach bhfuil go leor dul chun cinn déanta chun dul ar aghaidh chuig an chéad chéim eile de na caibidlíochtaí.

fear ar an bhfón 01:21 Nuacht

Feisirí Eorpacha ag troid ar son glaonna fóin níos saoire chuig tíorth

Gnóthaí AE - 03.10.2017 17:00

"Córas frithghairme 112" chun saoránaigh a chur ar a n-airdeall i gcásanna éigeandála, glaonna fóin níos saoire chuig tíortha AE eile agus rochtain fhoriomlán níos fearr ar líonraí teileachumarsáide ar fud an AE: seo atá á éileamh i ndréacht-thuarascáil ó Choiste de chuid Pharlaimint na hEorpa.

Lucht agóide i mbun máirseála 02:14 Nuacht

Brexit in Éirinn: imní faoi theorainn chrua

Gnóthaí AE - 29.09.2017 15:00

Le Brexit, cén sórt teorann a bheidh ann idir Poblacht na hÉireann agus Tuaisceart Éireann? Tá imní ar dhaoine ar an dá thaobh. Tá Parlaimint na hEorpa meáite chun nach mbeidh teorainn chrua ann.