Gnóthaí AE

5 uimhir 01:00 Nuacht

Idir Brexit agus Burma: 5 uimhir le dealú ó Strasbourg

Gnóthaí AE - 15.12.2017 08:00

Duais Sakharov 2017 ar son Saoirse Smaointeoireachta, idirbheartaíocht achrannach Brexit, údaráis Bhurmacha i mbun géarleanúint fhoréigneach ar Rohingya, mionlach eitneach Moslamach, agus athchóirithe ar bheartas talmhaíochta an AE: seo 5 uimhir le dealú ón lánseisiún.

mionsamhail 00:54 Nuacht

Ag teacht aníos: Duais Sakharov 2017, Brexit, agus imghabháil cánach a chomhrac

Gnóthaí AE - 08.12.2017 15:20

I lánseisiún deireanach na bliana, bronnann Parlaimint na hEorpa Duais Sakharov ar son Saoirse Smaointeoireachta, pléitear dul chun cinn in idirbheartaíochtaí Brexit, agus vótáiltear ar shíneadh an an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS). Ar na bacáin freisin tá vóta ar mholtaí chun sciúradh airgid a chomhrac, agus vóta ar chóir go gceadófaí fosfáití i bhfeoil cheibeab.

grafaic faisnéise 01:30 Nuacht

Gríosaíonn Parlaimint AE athrú ó bhonn ar ár samhail feirmeoireachta

Gnóthaí AE - 28.11.2017 15:30

Éilíonn Parlaimint na hEorpa deireadh le gliofosáit de réir a chéile, substaint atá sna fiailnimheanna coitianta agus in úsáid fhorleathan sa phobal agus sa talmhaíocht. Is mian le Feisirí Parlaiminte go mbeidh roghanna eile ar an tsamhail feirmeoireachta ann, amhail bainistíocht chomtháite lotnaidí.

mionsamhail 00:46 Nuacht

Ag teacht aníos: Buiséad 2018, ceibeabanna agus mórán eile

Gnóthaí AE - 24.11.2017 08:00

Vótálfaidh an Pharlaimint ar líon bearta chun úsáid fuinnimh in-athnuaite a chur chun cinn ar fud an Aontais Eorpaigh agus chun straitéis fhairsing um míchumas a chur chun feidhme. I measc na n-ábhar atá le plé tá úsáid fosfáití i bhfeoil cheibeab, agus buiséad na bliana seo chugainn.

MIONSAMHAIL 01:00 Nuacht

5 uimhir le dealú ó Strasbourg

Gnóthaí AE - 17.11.2017 08:00

Idir na Páipéir Thearmainn Cánach (Paradise Papers), rialacha frithdhumpála, cosaint tomhaltóirí ar líne agus Duais Lux 2017 agus an dlí maidir le hiarrthóirí tearmainn, seo an 5 uimhir le dealú ón seisiún iomlánach.

Mionsamhail 00:59 Nuacht

Ag teacht aníos: Cearta leanaí, intleacht shaorga agus cuid mhór eile

Gnóthaí AE - 17.11.2017 08:00

Seachtain ghnóthach a bheas ann do Pharlaimint na hEorpa, agus í réidh le fáilte chun na Bruiséile a chur roimh cheannairí na hAfraice, ionadaí ón Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn agus leanaí go fiú. I measc na n-ábhar atá le plé tá na meáin in aois seo na hintleachta saorga agus brú eile le deireadh a chur le foréigean i gcoinne ban.

5 uimhir 01:00 Nuacht

5 uimhir le dealú ó Strasbourg

Gnóthaí AE - 27.10.2017 08:00

Ó bhuiséad an AE don bhliain seo chugainn, go dtí cosc iomlán ar luibhicídí bunaithe ar ghliofosáit faoi 2022 agus buaiteoir Dhuais Sakharov 2017, seo cúig uimhir le dealú ó Strasbourg.

oibrí ar phostú 04:00 Nuacht

Oibrithe ar phostú: obair chéanna, tír chéanna, pá céanna

Gnóthaí AE - 23.10.2017 09:00

Tá na rialacha maidir le hoibrithe ar phostú, a théann siar go 1996, á nuashonrú ag Parlaimint na hEorpa. Is é an sprioc cosaint níos fearr a sholáthar d'oibrithe Eorpacha a théann thar lear ar phoist shealadacha agus aon chineál de dhumpáil shóisialta a sheachaint.

ag teacht aníos 01:00 Nuacht

Ag teacht aníos: Duais Sakharov, seiceálacha teorann, sceithirí agus tuilleadh

Gnóthaí AE - 20.10.2017 10:00

Sa dara lánseisiún i mí Dheireadh Fómhair, socraíonn agus ainmníonn Feisirí Eorpacha buaiteoir Dhuais Sakharov 2017 ar son Saoirse Smaointeoireachta. Pléann siad freisin ceisteanna a bhaineann le córas nua isteach-amach teorann, rialú níos fearr maidir le nochtadh ar charcanaiginí ag an obair, sceithirí a chosaint agus mórán eile.