Slándáil

Mionsamhail Schengen 01:07 Nuacht

Slándáil á neartú i limistéar Schengen

Slándáil - 13.11.2017 12:00

Is mian le reachtóirí Eorpacha Córas Faisnéise Schengen (CFS II) a fheabhsú, comhoibriú idir póilíní a mhéadú chun sceimhlitheoireacht, coireacht thrasteorann agus inimirce neamhdhlíthiúil a chomhrac.

saighdiúir agus póilín sa tsráid 01:30 Nuacht

Sceimhlitheoireacht a chomhrac: an sconna airgid a mhúchadh

Slándáil - 30.10.2017 08:00

Bhunaigh an Pharlaimint sainchoiste 30 ball a aimseoidh slite chun dul i ngleic le sceimhlitheoireacht san Eoraip agus chun comhoibriú trasteorann a fheabhsú. Tá an tAE i mbun comhraic ar an-chuid slite, ina measc cistiú sceimhlitheoireachta. Tá Feisirí Eorpacha ag díriú isteach ar sciúradh airgid agus coireacht eagraithe chun an sruth cistí a stopadh.

seiceáil teorann 02:00 Nuacht

Teorainneacha níos cliste don Eoraip

Slándáil - 25.10.2017 08:00

Tá comhchóras leictreonach nua á cheadú ag Parlaimint na hEorpa chun seiceálacha ag teorainneacha seachtracha limistéar Schengen a luathú. Cláróidh sé freisin faisnéis ar náisiúnaigh neamh-AE, chun brath calaoise a éascú. Míníonn Agustín
 Díaz De Mera (PPE) príomhchuspóirí an dlí nua seo.

Rós bándearg ar an gcosán. 02:08

Comhspriocanna: Slándáil

Slándáil - 01.02.2017 20:12

Inniu tá an tAE faoi bhagairt ag an sceimhlitheoireacht. Aontaíonn gach duine gur chóir go mbeadh slándáil mar phríomhthosaíocht. Troideann eagraíochtaí amhail Europol sceimhlitheoireacht, agus déanann cinn eile cúram de theaghlaigh na n-íospartach. Samplaí de na bearta atá á ndéanamh ag an AE i mbliana is ea iad córais theorann a fheabhsú, cumarsáid idir Ballstáit a mhéadú agus gníomhartha a bhaineann le sceimhlitheoireacht a choiriúlú.

scáth-chomhaontú 01:29 Nuacht

Cearta sonraí níos sábháilte in SAM do shaoránaigh AE

Slándáil - 30.11.2016 10:00

Tá socrú cinniúnach ceadaithe ag Parlaimint na hEorpa chun sonraí coiriúla trasatlantacha a aistriú. Tá "Scáth-Chomhaontú" idir AE agus SAM maidir le forfheidhmiú an dlí dírithe ar chosaint níos fearr a sholáthar d'fhaisnéis phearsanta a mhalartaítear idir an dá pháirtí.