Sochaí

An Nollaig 01:31 Nuacht

Ceannachán ar líne ag sárú ceannacháin sna siopaí

Sochaí - 18.01.2018 14:51

Tá méadú ar líon na saoránach atá ag dul i muinín siopadóireachta ar líne dá gcuid earraí. Is norm nua é nach mór a rialú chun cosaint níos fearr a thabhairt do shaoránaigh. Idir táirgí lochtacha, geobhlocáil gan ábhar, seachadtaí trasteorann, sruthú ar líne agus deireadh le fánaíocht, tá Parlaimint na hEorpa ag dul i ngleic leis na saincheisteanna.

Sráid faoi uisce, gluaisteáin ar snámh agus cuaillí fóntais briste. 01:03

Ciste Dlúthpháirtíochta an AE

Sochaí - 10.01.2018 07:56

Bunaíodh Ciste Dlúthpháirtíochta an AE in 2002 le freagairt do thubaistí nádúrtha ollmhóra amhail loscadh sléibhe, tuilte, creathanna talún. D'fhreagair sé do 76 tubaiste in 24 tír le breis is €5 billiún i gcabhair.

Grúpa de chócairí Eorpacha i mbun cócaireachta le chéile. 00:45

Saorghluaiseacht Oibrithe

Sochaí - 09.01.2018 13:55

A bhuí le saorghluaiseacht, ceann de bhunphrionsabail an AE, tá an ceart ag daoine cur faoi agus bheith ag obair áit ar bith san AE.

Ciorcal oibrithe, earraí, seirbhísí agus brabús os cionn léarscáil an AE. 01:04

Margadh Aonair na hEorpa

Sochaí - 08.01.2018 11:41

"Áirithíonn Margadh Aonair na hEorpa gur féidir earraí, seirbhísí agus daoine gluaiseacht faoi shaoirse san AE. Bunaíodh é chun rogha níos leithne maidir le hearraí agus seirbhísí ag praghsanna iomaíocha a áirithiú do thomhaltóirí an AE.

Coisithe ag siúl síos sráid siopadóireachta ghnóthach. 03:33

Borradh á chur faoi fhás agus poist san AE

Sochaí - 18.12.2017 10:36

Is iad fiontair bheaga agus mheánmhéide - FBManna - a thiomáineann geilleagar na hEorpa. Is mian le Parlaimint na hEorpa fás cobhsaí a áirithiú san AE trí thimpeallacht thacúil a chruthú do FBManna. Seo Arnaud agus Geraldine, a bhfuil gnólacht bheag troscáin acu sa Fhrainc.

Reilig de bháid thréigthe. 04:13

Imirce

Sochaí - 18.12.2017 10:35

Leaindeáil os cionn 180,000 imirceach ar oileán Lampedusa in 2016 amháin. Le blianta, tá oiread deacrachtaí ag Feisirí Eorpacha leis an imirce le saoránaigh Eorpacha, a bhfuil sí ina mórábhar imní acu. Seo saoránaigh Lampedusa - iascairí, dochtúir agus ealaíontóir - agus féach tionchar ghéarchéim na himirce orthu.

daoine óga 01:18 Nuacht

Fostaíocht don Aos Óg san AE: cineálacha nuálacha cur chuige á lorg ag Feisirí Eorpacha

Sochaí - 06.12.2017 08:00

Arna sheoladh in 2013, cuireann an Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg tacaíocht airgeadais ar fáil do réigiúin atá buailte mar gheall ar rátaí arda óg-dhífhostaíochta. Is mian le Feisirí Eorpacha anois a gcion a dhéanamh agus leasuithe a bhfuil géarghá leo a chur chun cinn agus í mar aidhm acu fostaíocht fhadtéarmach, inbhuanaithe don aos óg.

Sreang dheilgneach le bratach na Túinéise 03:28

Cearta an Duine

Sochaí - 05.12.2017 11:08

Bunaíodh an tAontas Eorpach ar phrionsabail chearta an duine agus saoirse cainte. Sin an fáth a dtacaíonn Parlaimint na hEorpa le tíortha amhail an Túinéis ina n-iarrachtaí leanúnacha i dtreo an daonlathais. Cuimsíonn an tacaíocht seo gníomhaíocht dhlíthiúil agus pholaitiúil lena n-áirítear Duais Sakharov agus Comhaltacht Sakharov. Seo Asma Kaouech, gníomhaí de chuid na Túinéise agus comhalta Sakharov, chun a scéal a insint.

Pictiúr ón aer de pháirc ina bhfuil crainn leagtha. 04:52

Athrú Aeráide

Sochaí - 05.12.2017 11:08

Is é athrú aeráide príomhdhúshlán ár linne, agus tá de chumhacht ag an Aontas Eorpach rud éigin a dhéanamh faoi, ach cad é? Is é an réigiún Baltach an limistéar Eorpach is mó baol mar gheall ar athrú aeráide, le tonnta teasa, fuarlach báistí agus leibhéil mara atá ag ardú. Fiosraíonn an físeán seo an chaoi a bhfuil réigiún Gdansk na Polainne ag déileáil leis na ceisteanna seo le cuidiú ón AE.

STEVENS 01:37 Nuacht

Míchumais san AE: bealach fada i dtreo ionannais

Sochaí - 29.11.2017 08:00

Lena chinntiú go mbíonn comhionadaíocht agus comhdheiseanna ag daoine faoi míchumas sa tsochaí agus san aonad oibre, is mian le Parlaimint na hEorpa cur leis an Straitéis Eorpach um Míchumas agus dul i ngleic le ceisteanna amhail comhionannas inscne, bochtaineacht agus leithcheal. Tá baint le fada ag an bhFeisire Helga Stevens leis an troid ar son cearta daoine faoi mhíchumas. Maíonn sí gur féidir tuilleadh a dhéanamh do dhaoine faoi mhíchumas maidir le hionadaíocht agus ionchuimsitheacht.

ceamara 01:26 Nuacht

Intleacht shaorga: ré meán nua

Sochaí - 22.11.2017 10:00

Féadtar intleacht shaorga a úsáid chun faisnéis a chruthú agus nuacht bhréagach a chomhrac. Ach cad iad na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann leis sin? B'in an cheist mhór i léacht eolaíoch bhliantúil chomhlacht eolaíoch na Parlaiminte (Measúnú na Roghanna Eolaíocha agus Teicneolaíocha – STOA).