Sochaí

Siúlann saighdiúirí armtha trí aerfort 04:49

Slándáil

Sochaí - 14.04.2018 08:00

Cad is gá a dhéanamh chun sinn a chosaint agus chun ár slándáil a fheabhsú? Cad iad na bearta teicneolaíochta atá in úsáid cheana féin, agus conas is féidir le teicneolaíocht sábháilteacht níos fearr a áirithiú dúinn?

mionsamhail 01:16 Nuacht

Méadú ar mhuinín sa bhorradh orgánach

Sochaí - 10.04.2018 08:00

Tá Parlaimint na hEorpa ag vótáil ar rialacha nua chun muinín an tomhaltóra i bhfeirmeoireacht orgánach a neartú agus chun cosaint i gcoinne cleachtais éagóracha. Thiocfadh an dlí athchóirithe ar tháirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha i bhfeidhm in Eanáir 2021.

roma 01:09 Nuacht

Roma week

Sochaí - 09.04.2018 18:00

A series of events hosted by the European Parliament is giving center stage to the Roma community: encompassing exhibitions, conferences, music and a film screening...

Tá beirt chailíní ag léamh, tá cailín amháin ina seomra suí, agus tá an cailín eile ag léamh agus í crochta bun os cionn ó chrann. 00:49

Seachadadh trasteorann beartán an Aontais Eorpaigh

Sochaí - 13.03.2018 13:03

Is féidir le praghsanna ar sheachadadh trasteorann beartán a bheith neamhréireach, treallach agus mearbhlach. Teastaíonn ó Pharlaimint na hEorpa go mbeidh a fhios ag gach saoránach cad atá siad ag íoc as. Sin an fáth a bhfuil reachtaíocht á rith acu le haghaidh níos mó trédhearcachta maidir le hoibreoirí seachadta agus na praghsanna a ghearrann siad.

europass 01:26 Nuacht

Europass, pas chun gluaiseachta do gach saoránach AE.

Sochaí - 09.03.2018 08:00

Beidh Feisirí na Parlaiminte ag vótáil ar athbhreithniú ar an Europass, scéim a éascaíonn scileanna gairmiúla daoine a thuiscint fud fad an AE. Ba mhian leo an leagan digiteach a nuashonrú agus an uirlis a dhéanamh sorochtana.

Mionsamhail 01:28 Nuacht

Láithreacht na mban sna meáin a fheabhsú

Sochaí - 05.03.2018 08:00

Tá éagothroimí inscne fós ann, go háirithe sna meáin agus sna hearnálacha Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide. Tá imní ar Pharlaimint na hEorpa maidir le híomhá na mban sna meáin agus faoin gcoimhlint leis an tsíleáil ghloine atá fós ina n-aghaidh.

Tá corn le brat na hIodáile agus corn le brat AE ina lámha ag bean. 00:43

Cad a chosnaíonn AE orm?

Sochaí - 22.02.2018 15:22

Ar smaoinigh tú riamh ar cad a chosnaíonn AE ort? Simplí: €0.79 sa lá. Sin níos lú ná píosa guma agus níos lú ná leathchupán caife sa lá. Agus an scéal is fearr ná go dtéann 94% den airgead sin díreach ar ais i dtíortha AE.

Mionsamhail 01:28 Nuacht

Ainmhithe gan smideadh

Sochaí - 21.02.2018 08:00

Cúig bliana ó shin choisc an tAE tástáil chosmaidí ar ainmhithe agus díolachán aon táirgí a tástáladh ar ainmhithe. Cé gur aimsigh cuideachtaí Eorpacha modhanna eile atá eiticiúil agus níos cruinne araon, tá tástáil ainmhithe fós an-fhorleathan ar fud an domhain. Anois tá an tAE chun an cosc seo a leathnú ar fud an domhain.

mionsamhail 01:15 Nuacht

Deireadh á chur le geobhlocáil san Eoraip

Sochaí - 02.02.2018 10:21

Tuirseach den gheobhlocáil agus tú i mbun siopadóireachta ar líne? Tá Parlaimint na hEorpa ag vótáil ar rialachán nua a chuirfidh lánchosc nach mór ar an idirdhealú seo ar fud na hEorpa.

Cailín ag faire ar luí na gréine: an Colasaem sa Róimh. 00:39

Cad a fhaighim ó AE?

Sochaí - 31.01.2018 16:01

Bia agus táirgí níos sábháilte. Aer agus uisce níos glaine. An cumas cónaí agus oibriú in aon áit is mian liom. Is féidir liom glaoch abhaile ar phraghsanna baile as aon áit in AE. Is féidir liom íoc ag úsáid an airgeadra chéanna i 19 dtír. Níl ansin ach cuid de na rudaí a fhaighim ó AE.

Comhaltaí ag dul thar an heimiciogal. 00:44

Cad is Parlaimint na hEorpa ann?

Sochaí - 31.01.2018 16:00

Is í Parlaimint na hEorpa institiúid pharlaiminteach dhírthofa an Aontais Eorpaigh. Déanann a 751 comhalta, ó 28 dtír AE, in 8 ngrúpa polaitiúla, ionadaíocht do 510 milliún duine.

Cailéideascóp de shaoránaigh AE. 00:37

Cad is AE ann?

Sochaí - 31.01.2018 16:00

Aontas polaitiúil agus eacnamaíoch is ea AE ina bhfuil 28 mballstát. Tá airgeadra, margadh aonair agus stair agus cultúr coiteann ag a shaoránaigh uile.