Sochaí

póilín le drugaí 01:47 Nuacht

Pionóis choiriúla do dhrugaí nua

Sochaí - 23.10.2017 10:00

Is mian le Parlaimint na hEorpa substaintí sícighníomhacha nua a choiriúlú. Le córas réamhrabhaidh déanfar measúnú agus cosc níos tapa ar shubstaintí a mheastar a bheith dochrach.

CANCER 01:51 Nuacht

Women's cancers: boosting preventive care

Sochaí - 20.10.2017 10:00

One in four deaths in the EU is caused by cancer, with certain forms predominantly or exclusively affecting women such as cancer of the breast, uterus, cervix and ovaries. Breast cancer is the most fatal for women. Experts join lawmakers to look at the current situation in the prevention, screening, diagnosis and treatment of women's cancers in the EU. MEP Daniela Aiuto says access to preventative care must be improved especially in poorer member states.

Craobhiomaitheoir do Dhuais Lux 01:26 Nuacht

Duais Scannánaíochta LUX: solas á lonrú ar fhéiniúlacht agus claontacht

Sochaí - 18.10.2017 10:00

Tugann an triúr craobhiomaitheoirí ar fad do Dhuais Scannánaíochta LUX 2017 faoi na téamaí féiniúlacht agus claontacht: ó 'Sami Blood' (Fuil Sami) ón tSualainn leis an stiúrthóir Amanda Kernell, 'Western' (Tír an Iarthair) leis an stiúrthóir Gearmánach Valeska Grisebach, go dtí iomaitheoir na Fraince do Ghradam Oscar, 'BPM' (Buillí gach Nóiméad) le Robin Campillo.

cárta dearg - 01:05 Nuacht

Airgead mór i ndomhan an tsacair á fhiosrú ag FPEnna

Sochaí - 25.09.2017 17:00

Ceisteofar ionadaithe FIFA, UEFA agus European Football Agents Association (Chumann Eorpach na nGníomhairí Sacair) ag coiste fiosrúcháin parlaiminteach speisialta maidir le sciúradh airgid agus calaois chánach. Sa sceitheadh sonraí is mó riamh i stair an spóirt tugadh líomhaintí calaoise ardleibhéil chun solais.

grafaic faisnéise 01:26 Nuacht

Wifi do chách: an bhearná á líonadh

Sochaí - 07.09.2017 09:00

Chun sochaí fhíordhigiteach a bhaint amach, ní mór don AE an bhearna dhigiteach idir ceantair uirbeacha agus thuaithe a líonadh. Is í aidhm na scéime WiFi4EU nasc idirlín ardchaighdeáin, saor a thabhairt do na mílte de phobail áitiúla.

Fear agus an Cárta Eorpach um Árachas Sláinte ina lámh aige os comhair bhratach na hEorpa agus bratacha eile. 00:48

An Cárta Eorpach um Árachas Sláinte: do do choinneáil slán thar lear

Sochaí - 06.07.2017 15:55

B’fhéidir gur turas sciála a chuaigh chun donais nó sciorradh ag an linn snámha é – tá scéal uafáis taistil ag gach duine. Agus tú ag taisteal san Eoraip, is mian le Parlaimint na hEorpa go mbeidh fáil agat ar an gcúram sláinte a theastaíonn uait leis an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte.

Cúpla fear agus bean ag snámh ar inséidtigh san fharraige. 01:03

Ag snámh go sábháilte in uiscí na hEorpa

Sochaí - 06.07.2017 09:33

Baineann gach duine sult as snámh fionnuar samhraidh. Creidim Parlaimint na hEorpa gur cheart uiscí snámha na hEorpa a choinneáil glan. Sin an fáth a ndéantar cáilíocht an uisce i láithreáin snámha a thástáil go rialta le go mbeidh gach duine ar an eolas faoi na láithreáin snámha is sábháilte san Eoraip. Bain sult as na tonnta!

Colláis ban Eorpach tábhachtach. 02:05

Ról na mban i gcruthú na hEorpa

Sochaí - 27.06.2017 12:54

Tá ról suntasach ag na mná i gcruthú agus i bhforbairt na hEorpa. San fhíseán seo, pléann Parlaimint na hEorpa an ról a bhí ag ochtar ban éachtach i gcruthú na hEorpa a aithnímid an lá atá inniu ann.

Grafaic faisnéise 04:57 Nuacht

Portráidí den Ghlúin Erasmus

Sochaí - 13.06.2017 09:24

Rinne Christine staidéar ar ailtireacht san Aithin, chuaigh Michele go Búdaipeist - iad beirt mar mhic léinn Erasmus. Is cuid de ghlúin iad ar mhúnlaigh an clár Erasmus a saol.

siabhrán dleathach 01:23 Nuacht

'Siabhráin dhleathacha' á n-ísliú

Sochaí - 07.06.2017 17:26

Tá substaintí sícighníomhacha nua (NPS) ag leathadh go tapa. Tá monatóireacht á déanamh ar bhreis agus 600 substaint úrnua, agus 75% acu aimsithe le sé bliana beaga anuas. Tá reachtaíocht á scrúdú ag Parlaimint na hEorpa chun gur fearr a rachfar i ngleic leis an bhfadhb.