Domhan

Duais Sakharov 01:35 Nuacht

Bronntar Duais Sakharov 2017 ar fhreasúra daonlathach Veiniséala

Domhan - 13.12.2017 14:30

Bhronn Parlaimint na hEorpa Duais Sakharov 2017 ar son Saoirse Smaointeoireachta ar gach príosúnach polaitiúil i Veiniséala agus ar an bhfreasúra daonlathach, a ndearna uachtarán ar a Tionól Náisiúnta Julio Borges ionadaíocht ar a son. "Aitheantas is ea é an gradam seo ar gach Veiniséalach", a dúirt Julio Borges nuair a tugadh an Duais dó in Strasbourg. Maidir le Duais Sakharov ar son Saoirse Smaointeoireachta, a ainmníodh in ómós don fhisiceoir agus easaontóir Sóivéadach Andrei Sakharov, bronnann Parlaimint na hEorpa gach bliain í.

Veiniséala 04:16 Nuacht

Duais Sakharov 2017: Freasúra Veiniséala i dtír atá faoi ghéarchéim

Domhan - 08.12.2017 09:00

Tá géarchéim eacnamaíoch agus pholaitiúil ag bagairt ar Veiniséala. Tá an freasúra polaitiúil sa tír ag troid gach lá chun saoirse a bhaint amach arís. Bhronn Parlaimint na hEorpa Duais Sakharov 2017 ar son Saoirse Smaointeoireachta ar gach príosúnach polaitiúil i Veiniséala agus ar an bhfreasúra daonlathach, a ndearna uachtarán ar a Tionól Náisiúnta Julio Borges ionadaíocht ar a son.

imirceach 01:25 Nuacht

Réiteach Eorpach d'iarrthóirí tearmainn san Eoraip

Domhan - 21.11.2017 16:00

Tá an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn lonnaithe sa Mhálta. Tá Parlaimint na hEorpa ag obair chun a ról a threisiú sa Chomhchóras Tearmainn Eorpach, chun gur fearr a bheidh an Eoraip in ann déileáil leis na sreabha dídeanaí.

Crann san fhásach 01:25 Nuacht

COP23: céim bhreise

Domhan - 31.10.2017 08:00

I ndiaidh Pháras agus Marrakesh, fáiltíonn Bonn roimh an COP23 maidir le hathrú aeráide. Éilíonn Feisirí Eorpacha straitéis shaor ó astaíochtaí agus go leanfar le hiarrachtaí teorainn a chur leis an ardú teochta.

Scáileanna bagracha de bheirt phóilíní sa doras 00:51

Duais Sakharov ar son Saoirse Smaointeoireachta

Domhan - 23.10.2017 13:39

Bunluach de chuid an Aontais Eorpaigh is ea meas ar chearta an duine. Má sháraítear na cearta seo cuirtear isteach ar na prionsabail dhaonlathacha ar ar bunaíodh ár sochaí, troideann Parlaimint na hEorpa sáruithe dá gcineál trí bheart reachtach, agus trí chearta an duine a neadú ina chomhaontuithe trádála eachtracha. Tacaíonn Parlaimint na hEorpa le cearta an duine freisin trí Dhuais bhliantúil Sakharov ar son Saoirse Smaointeoireachta a bhronnadh ar dhaoine aonair a bhfuil éacht déanta acu sa troid ar son chearta an duine.

Carr Chúba 02:09 Nuacht

AE-Cúba: tús nua

Domhan - 04.07.2017 08:44

Tá an tAontas Eorpach ag normalú a chaidrimh le Cúba leis an gcéad bheart déthaobhach riamh. Is é is cuspóir leis tús a chur le comhphlé polaitiúil agus trádáil agus comhoibriú a éascú.