An chairt eagarthóireachta

  1. Tá cainéal gréasáin teilifíse (darb ainm 'europarltv') bunaithe ag Parlaimint na hEorpa chun fónamh don cheart atá ag gach saoránach eolas agus tuiscint a bheith aige ar a bhfuil ag tarlú san institiúid atá tofa aige. Tá an cainéal deartha chun cur le daonlathú an Aontais Eorpaigh agus le forbairt an spáis phoiblí Eorpaigh.
  2. Déanfar an cainéal a rialú trí phrionsabail na seirbhíse poiblí chun críocha faisnéise agus oideachais. Déanfar é a dhearadh chun gach gné de shaol na Parlaiminte a chur i láthair ar bhealach tarraingteach, inchreidte agus gairmiúil.
  3. Áiritheoidh an cainéal go ndéanfar iolracht tuairimíochta i bParlaimint na hEorpa a léiriú, le hurraim chuí ar inniúlachtaí ábhartha na ngrúpaí polaitiúla, i gcomhréir le beartas eagarthóireachta neodrach neamh-pháirtíneach.
  1. Déanfar an cainéal a fhorbairt ar bhealach a athneartóidh idirghníomhaíocht idir an Pharlaimint agus saoránaigh Eorpacha. Cuirfidh sé ar chumas na saoránach a ndearcthaí a chur in iúl faoi inneachar an chainéil agus cur leis an inneachar sin.
  2. Déanfar inneachar agus treo straitéiseach an chainéil a shainiú ar bhonn bliantúil i ndoiciméad a bheidh le cur faoi bhráid an Bhiúró. Beidh cur chun feidhme an chreata seo mar fhreagracht ag seirbhísí na Parlaiminte.
  3. Déanfaidh Bord Comhairleach, faoi údarás Bhiúró na Parlaiminte, formhaoirsiú ar urramú na cairte seo.
  4. Beidh an chairt seo ar fáil go poiblí agus déanfar í a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na hInstitiúide.