Níor aimsíodh an leathanach seo nó ní ann dó a thuilleadh (earráid 404)

 • astaíocht ghluaisteáin 01:20 Nuacht

  Coscáin a chur ar astaíochtaí gluaisteán

  Gnóthaí AE - 19-04-2018 08:00

  Tar éis scannal na n-astaíochtaí gluaisteáin, tá Parlaimint ag athrú na rialacha maidir le tástálacha ar cheadú feithiclí agus ar fhaireachas margaidh. Ciallaíonn sé sin gur féidir le tomhaltóirí iontaoibh a chur sna caighdeáin timpeallachta agus sábháilteachta ina ngluaisteáin.

 • Siúlann saighdiúirí armtha trí aerfort 04:49

  Slándáil

  Sochaí - 14-04-2018 08:00

  Cad is gá a dhéanamh chun sinn a chosaint agus chun ár slándáil a fheabhsú? Cad iad na bearta teicneolaíochta atá in úsáid cheana féin, agus conas is féidir le teicneolaíocht sábháilteacht níos fearr a áirithiú dúinn?

 • Ag teacht aníos 00:58 Nuacht

  Idir dramhaíl ó phacáistíocht agus bia orgánach: ag teacht aníos in Strasbourg

  Gnóthaí AE - 13-04-2018 08:00

  Le linn seisiún iomlánach Aibreáin, pléifidh Feisirí Eorpacha todhchaí an AE le hUachtarán na Fraince, Emmanuel Macron. Pléifear, freisin, táirgeadh bia orgánaigh, athchúrsáil dramhaíola ó phacáistíocht, astaíochtaí gás ceaptha teasa, agus an fhadhb le sciúradh airgid.

 • mionsamhail 01:16 Nuacht

  Méadú ar mhuinín sa bhorradh orgánach

  Sochaí - 10-04-2018 08:00

  Tá Parlaimint na hEorpa ag vótáil ar rialacha nua chun muinín an tomhaltóra i bhfeirmeoireacht orgánach a neartú agus chun cosaint i gcoinne cleachtais éagóracha. Thiocfadh an dlí athchóirithe ar tháirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha i bhfeidhm in Eanáir 2021.

Leathanach baile

Tabhair cuairt ar ár leathanach baile agus féach ar ár bhfíseáin is déanaí maidir le gníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá bosca ríomhphoist leictreonach curtha ar fáil do bhur gceisteanna, iarrataí ar fhaisnéis agus tograí chuig Parlaimint na hEorpa. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach