Níor aimsíodh an leathanach seo nó ní ann dó a thuilleadh (earráid 404)

 • mionsamhail 00:54 Nuacht

  Ag teacht aníos: Duais Sakharov 2017, Brexit, agus imghabháil cánach a chomhrac

  Gnóthaí AE - 08-12-2017 15:20

  I lánseisiún deireanach na bliana, bronnann Parlaimint na hEorpa Duais Sakharov ar son Saoirse Smaointeoireachta, pléitear dul chun cinn in idirbheartaíochtaí Brexit, agus vótáiltear ar shíneadh an an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS). Ar na bacáin freisin tá vóta ar mholtaí chun sciúradh airgid a chomhrac, agus vóta ar chóir go gceadófaí fosfáití i bhfeoil cheibeab.

 • Veiniséala 04:16 Nuacht

  Duais Sakharov 2017: Freasúra Veiniséala i dtír atá faoi ghéarchéim

  Domhan - 08-12-2017 09:00

  Tá géarchéim eacnamaíoch agus pholaitiúil ag bagairt ar Veiniséala. Tá an freasúra polaitiúil sa tír ag troid gach lá chun saoirse a bhaint amach arís. Bhronn Parlaimint na hEorpa Duais Sakharov 2017 ar son Saoirse Smaointeoireachta ar gach príosúnach polaitiúil i Veiniséala agus ar an bhfreasúra daonlathach, a ndearna uachtarán ar a Tionól Náisiúnta Julio Borges ionadaíocht ar a son.

 • An Nollaig 01:39 Nuacht

  Nollaig Shona dhigiteach

  Sochaí - 08-12-2017 08:00

  Um Nollaig, tá méadú ar líon na saoránach atá ag dul i muinín táirgí digiteacha. Is norm nua é nach mór a rialú chun cosaint níos fearr a thabhairt do shaoránaigh. Más táirgí lochtacha, geobhlocáil gan ábhar, seachadtaí trasteorann, nó sruthú ar líne agus deireadh le fánaíocht, tá Parlaimint na hEorpa ag dul i ngleic leis na saincheisteanna.

 • Póstaer 01:46 Nuacht

  Is gá imghabháil cánach a fhiosrú gan stad

  Geilleagar - 07-12-2017 08:00

  Mar gheall ar sceitheadh Páipéir Thearmainn Chánach, is é is dócha go n-éileoidh feisirí na Parlaiminte go mbunófar coiste speisialta imscrúdaitheach, agus buanchoiste seasta ar deireadh, chun léargas a thabhairt ar éagóiritheoireacht i gcúrsaí cánach. Ag lánseisiún na Nollag, vótálfar ar na moltaí deiridh ón gCoiste Fiosrúcháin maidir le Sciúradh Airgid, le Seachaint Cánach agus le hImghabháil Cánach (PANA). Tá siad dírithe ar dhlús a chur le forfheidhmiú dlíthe maidir le frithsciúradh airgid.

Leathanach baile

Tabhair cuairt ar ár leathanach baile agus féach ar ár bhfíseáin is déanaí maidir le gníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá bosca ríomhphoist leictreonach curtha ar fáil do bhur gceisteanna, iarrataí ar fhaisnéis agus tograí chuig Parlaimint na hEorpa. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach