grafaic faisnéise páistí Nuacht 01:13

Cosaint níos fearr do pháistí ar líne

Sochaí -

Tá méadú ar líon na bhfíseán a mbreathnaíonn páistí orthu ar an Idirlíon. Sin an fáth ar mian le FPEnna cosaint a neartú do mhionaoisigh ar líne ar ábhar dochrach.

Túr cloig ar amharc amach ar chathair Eorpach ghnóthach. 01:42

Do chearta shaoránacht AE

Sochaí -

Cuirtear an iomarca tábhachta le roinnt rudaí sa saol. Níl saoránacht an AE ar cheann acu. Mar shaoránach den Aontas Eorpach is mó ná teorainneacha a osclaítear dá chónaitheoirí. Féadann tú do shaol a thógáil i dtír eile san AE. Tá cearta agat mar mhac léinn, oibrí, cuardaitheoir oibre agus pinsinéir in aon Bhallstát. Tá deis agat go fiú do theaghlach a thógáil i do bhaile uchtaithe freisin.

Beochan ina léirítear idirbheartaíocht Brexit idir an tAE agus an RA. Nuacht 01:23

Bunphrionsabail maidir le hidirbheartaíocht Brexit

Gnóthaí AE -

Tá tús curtha ag an Ríocht Aontaithe leis an bpróiseas fhoirmeálta chun imeacht as an Aontas Eorpach. Tá Parlaimint na hEorpa tar éis a bunphrionsabail i leith na hidirbheartaíochta a shainaithint. Áirítear orthu go dtabharfaí tús áite do leasanna saoránach agus go n-urrmódh an RA a ghealltanais i leith bhuiséad an AE. San fhíseán seo tugtar léargas ar thosaíochtaí na Parlaiminte.


Maidir le EuroparlTV

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá seirbhís ríomhphoist curtha ar fáil do do cheisteanna, d'iarrataí ar fhaisnéis agus do mholtaí chuig EuroparlTV. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach