mionsamhail Nuacht 01:49

Rialacha cóipchirt nua don ré dhigiteach

Gnóthaí AE -

Vótáil an Pharlaimint chun rialacha cóipchirt a nuashonrú sa mhargadh aonair digiteach chun pá cothrom agus aitheantas a áirithiú d'ealaíontóirí, foilsitheoirí nuachta, údair agus taibheoirí.

Jean-Claude Juncker Nuacht 02:07

Staid an AE 2018

Gnóthaí AE -

12 Meán Fómhair, thug Uachtarán Choimisiún na hEorpa Jean-Claude Juncker a cheathrú agus a aitheasc deireanach ar Staid an Aontais ag Parlaimint na hEorpa in Strasbourg. D'éiligh sé Eoraip láidir agus aontaithe, agus thug foláireamh faoi chontúirtí an phobalachais. Agus ocht mí go fóill roimh thoghcháin na hEorpa, leag an díospóireacht amach conair uaillmhianach d'Aontas Eorpach an 27, Strasbourg.

mionsamhail Nuacht 01:21

Straitéis maidir le plaistigh le haghaidh geilleagar ciorclach

Gnóthaí AE -

Ar spriocanna straitéise nua atá á scrúdú ag Parlaimint na hEorpa tá go mbeidh gach pacáiste plaisteach in-athchúrsáilte faoi 2030. A bhuí leis na bearta nua beidh tíortha Eorpacha in ann laghdú ar an méid de dhramhaíl phlaisteach a tháirgeann siad fós agus a héifeacht an-díobhálach ar ár dtimpeallacht, aeráid, sláinte agus geilleagar a theorannú.

Saotharlann Nuacht 01:45

Ionfhabhtuithe atá frithsheasmhach in aghaidh drugaí a chomhrac

Sochaí -

Is fadhb dhomhanda atá ag dul in olcas í frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh agus tá imní ar dhochtúirí go maróidh sí níos mó daoine ná ailse faoi 2050, sin an fáth a bhfuil an Pharlaimint ag gríosú an Choimisiúin agus na mballstát bearta coiscthe níos fearr a chur i bhfeidhm.

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach Nuacht 01:30

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Gnóthaí AE -

Tionscnamh nua is ea an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a thabharfaidh Eorpaigh óga le chéile le cuidiú le daoine eile fud fad an AE. D'éiligh an Pharlaimint go ndéanfaí cistí úrnua a leithdháileadh chuig an gCór Dlúthpháirtíochta. Tá sé socraithe go mbeidh gníomhaíochtaí breise mar chuid den chlár, amhail cosaint na timpeallachta agus cuidiú le himircigh.


Maidir le EuroparlTV

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá seirbhís ríomhphoist curtha ar fáil do do cheisteanna, d'iarrataí ar fhaisnéis agus do mholtaí chuig EuroparlTV. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach