Rós bándearg ar an gcosán. 02:08

Comhspriocanna: Slándáil

Slándáil -

Inniu tá an tAE faoi bhagairt ag an sceimhlitheoireacht. Aontaíonn gach duine gur chóir go mbeadh slándáil mar phríomhthosaíocht. Troideann eagraíochtaí amhail Europol sceimhlitheoireacht, agus déanann cinn eile cúram de theaghlaigh na n-íospartach. Samplaí de na bearta atá á ndéanamh ag an AE i mbliana is ea iad córais theorann a fheabhsú, cumarsáid idir Ballstáit a mhéadú agus gníomhartha a bhaineann le sceimhlitheoireacht a choiriúlú.

Conradh na Róimhe á shíniú. 05:15

Conradh na Róimhe: comóradh 60 bliain

Gnóthaí AE -

Ní miste cuimhneamh ar an áit a rabhamar roimhe seo. Tar éis thragóidí an Dara Cogadh Domhanda, bhí Conradh na Róimhe idir sé thír an-tábhachtach, a naisc a gcinniúint lena chéile trí Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa. Ar chothrom 60 bliain a shínithe, tugaimid súil siar ar an gcaoi ar leag an conradh dúshraith na hEorpa agus an méid atá bainte amach aige, dá dtugann Parlaimint na hEorpa cosaint.


Maidir le EuroparlTV

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá seirbhís ríomhphoist curtha ar fáil do do cheisteanna, d'iarrataí ar fhaisnéis agus do mholtaí chuig EuroparlTV. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach