An Nollaig Nuacht 01:39

Nollaig Shona dhigiteach

Sochaí -

Um Nollaig, tá méadú ar líon na saoránach atá ag dul i muinín táirgí digiteacha. Is norm nua é nach mór a rialú chun cosaint níos fearr a thabhairt do shaoránaigh. Más táirgí lochtacha, geobhlocáil gan ábhar, seachadtaí trasteorann, nó sruthú ar líne agus deireadh le fánaíocht, tá Parlaimint na hEorpa ag dul i ngleic leis na saincheisteanna.

Veiniséala Nuacht 04:16

Duais Sakharov 2017: Freasúra Veiniséala i dtír atá faoi ghéarchéim

Domhan -

Tá géarchéim eacnamaíoch agus pholaitiúil ag bagairt ar Veiniséala. Tá an freasúra polaitiúil sa tír ag troid gach lá chun saoirse a bhaint amach arís. Bhronn Parlaimint na hEorpa Duais Sakharov 2017 ar son Saoirse Smaointeoireachta ar gach príosúnach polaitiúil i Veiniséala agus ar an bhfreasúra daonlathach, a ndearna uachtarán ar a Tionól Náisiúnta Julio Borges ionadaíocht ar a son.

Póstaer Nuacht 01:46

Is gá imghabháil cánach a fhiosrú gan stad

Geilleagar -

Mar gheall ar sceitheadh Páipéir Thearmainn Chánach, is é is dócha go n-éileoidh feisirí na Parlaiminte go mbunófar coiste speisialta imscrúdaitheach, agus buanchoiste seasta ar deireadh, chun léargas a thabhairt ar éagóiritheoireacht i gcúrsaí cánach. Ag lánseisiún na Nollag, vótálfar ar na moltaí deiridh ón gCoiste Fiosrúcháin maidir le Sciúradh Airgid, le Seachaint Cánach agus le hImghabháil Cánach (PANA). Tá siad dírithe ar dhlús a chur le forfheidhmiú dlíthe maidir le frithsciúradh airgid.

daoine óga Nuacht 01:18

Fostaíocht don Aos Óg san AE: cineálacha nuálacha cur chuige á lorg ag Feisirí Eorpacha

Sochaí -

Arna sheoladh in 2013, cuireann an Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg tacaíocht airgeadais ar fáil do réigiúin atá buailte mar gheall ar rátaí arda óg-dhífhostaíochta. Is mian le Feisirí Eorpacha anois a gcion a dhéanamh agus leasuithe a bhfuil géarghá leo a chur chun cinn agus í mar aidhm acu fostaíocht fhadtéarmach, inbhuanaithe don aos óg.

STEVENS Nuacht 01:37

Míchumais san AE: bealach fada i dtreo ionannais

Sochaí -

Lena chinntiú go mbíonn comhionadaíocht agus comhdheiseanna ag daoine faoi míchumas sa tsochaí agus san aonad oibre, is mian le Parlaimint na hEorpa cur leis an Straitéis Eorpach um Míchumas agus dul i ngleic le ceisteanna amhail comhionannas inscne, bochtaineacht agus leithcheal. Tá baint le fada ag an bhFeisire Helga Stevens leis an troid ar son cearta daoine faoi mhíchumas. Maíonn sí gur féidir tuilleadh a dhéanamh do dhaoine faoi mhíchumas maidir le hionadaíocht agus ionchuimsitheacht.


Maidir le EuroparlTV

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá seirbhís ríomhphoist curtha ar fáil do do cheisteanna, d'iarrataí ar fhaisnéis agus do mholtaí chuig EuroparlTV. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach