Mionsamhail Nuacht 00:59

Ag teacht aníos: Cearta leanaí, intleacht shaorga agus cuid mhór eile

Gnóthaí AE -

Seachtain ghnóthach a bheas ann do Pharlaimint na hEorpa, agus í réidh le fáilte chun na Bruiséile a chur roimh cheannairí na hAfraice, ionadaí ón Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn agus leanaí go fiú. I measc na n-ábhar atá le plé tá na meáin in aois seo na hintleachta saorga agus brú eile le deireadh a chur le foréigean i gcoinne ban.

saighdiúir agus póilín sa tsráid Nuacht 01:30

Sceimhlitheoireacht a chomhrac: an sconna airgid a mhúchadh

Slándáil -

Bhunaigh an Pharlaimint sainchoiste 30 ball a aimseoidh slite chun dul i ngleic le sceimhlitheoireacht san Eoraip agus chun comhoibriú trasteorann a fheabhsú. Tá an tAE i mbun comhraic ar an-chuid slite, ina measc cistiú sceimhlitheoireachta. Tá Feisirí Eorpacha ag díriú isteach ar sciúradh airgid agus coireacht eagraithe chun an sruth cistí a stopadh.

r-phríobháideachas Nuacht 02:07

R-phríobháideachas á dhaingniú

Gnóthaí AE -

Tá rialacha um chosaint sonraí á nuashonrú ag an bParlaimint ina gcuimseofar cineálacha nua cumarsáide amhail WhatsApp agus teachtairí meandracha eile. Is é an sprioc cosaint níos fearr a thabhairt do phríobháideachas daoine.

oibrithe Nuacht 01:19

Ailse a bhaineann leis an obair: nuashonraíonn feisirí na rialacha

Sochaí -

Téann rialacha reatha a chuireann teorainn le carcanaiginí agus só-ghineacha siar breis is 10 mbliana. Is mian leis an bParlaimint go mbeidh cosaint níos fearr ag oibrithe trí na rialacha a nuashonrú, rud a chuimseoidh tuilleadh oibreán ceimiceach atá ina gcúis le hailse, teorainneacha níos déine ar roinnt substaintí agus a chinntiú go ndéanfar faireachas leighis saoil ar oibrithe nochta.


Maidir le EuroparlTV

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá seirbhís ríomhphoist curtha ar fáil do do cheisteanna, d'iarrataí ar fhaisnéis agus do mholtaí chuig EuroparlTV. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach