mionsamhail Nuacht 01:15

Deireadh á chur le geobhlocáil san Eoraip

Sochaí -

Tuirseach den gheobhlocáil agus tú i mbun siopadóireachta ar líne? Tá Parlaimint na hEorpa ag vótáil ar rialachán nua a chuirfidh lánchosc nach mór ar an idirdhealú seo ar fud na hEorpa.

Sreang dheilgneach le bratach na Túinéise 03:28

Cearta an Duine

Sochaí -

Bunaíodh an tAontas Eorpach ar phrionsabail chearta an duine agus saoirse cainte. Sin an fáth a dtacaíonn Parlaimint na hEorpa le tíortha amhail an Túinéis ina n-iarrachtaí leanúnacha i dtreo an daonlathais. Cuimsíonn an tacaíocht seo gníomhaíocht dhlíthiúil agus pholaitiúil lena n-áirítear Duais Sakharov agus Comhaltacht Sakharov. Seo Asma Kaouech, gníomhaí de chuid na Túinéise agus comhalta Sakharov, chun a scéal a insint.

Pictiúr ón aer de pháirc ina bhfuil crainn leagtha. 04:52

Athrú Aeráide

Sochaí -

Is é athrú aeráide príomhdhúshlán ár linne, agus tá de chumhacht ag an Aontas Eorpach rud éigin a dhéanamh faoi, ach cad é? Is é an réigiún Baltach an limistéar Eorpach is mó baol mar gheall ar athrú aeráide, le tonnta teasa, fuarlach báistí agus leibhéil mara atá ag ardú. Fiosraíonn an físeán seo an chaoi a bhfuil réigiún Gdansk na Polainne ag déileáil leis na ceisteanna seo le cuidiú ón AE.

Coisithe ag siúl síos sráid siopadóireachta ghnóthach. 03:33

Borradh á chur faoi fhás agus poist san AE

Sochaí -

Is iad fiontair bheaga agus mheánmhéide - FBManna - a thiomáineann geilleagar na hEorpa. Is mian le Parlaimint na hEorpa fás cobhsaí a áirithiú san AE trí thimpeallacht thacúil a chruthú do FBManna. Seo Arnaud agus Geraldine, a bhfuil gnólacht bheag troscáin acu sa Fhrainc.

Reilig de bháid thréigthe. 04:13

Imirce

Sochaí -

Leaindeáil os cionn 180,000 imirceach ar oileán Lampedusa in 2016 amháin. Le blianta, tá oiread deacrachtaí ag Feisirí Eorpacha leis an imirce le saoránaigh Eorpacha, a bhfuil sí ina mórábhar imní acu. Seo saoránaigh Lampedusa - iascairí, dochtúir agus ealaíontóir - agus féach tionchar ghéarchéim na himirce orthu.


Maidir le EuroparlTV

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá seirbhís ríomhphoist curtha ar fáil do do cheisteanna, d'iarrataí ar fhaisnéis agus do mholtaí chuig EuroparlTV. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach