píblíne bhuí agus dhearg Nuacht 01:30

Tuilleadh dlúthpháirtíochta maidir le soláthar gáis

Geilleagar -

Tá rialachán nua á thabhairt chun críche ag Parlaimint na hEorpa chun sábháilteacht an tsoláthair gháis chuig an AE a chosaint. Beidh Ballstáit, ina bhfuil géarghanntanais gháis, in ann bheith ag brath ar chabhair ó thíortha comharsanachta faoi rialacha dlúthpháirtíochta úrnua.

grafaic faisnéise Nuacht 01:26

Wifi do chách: an bhearná á líonadh

Sochaí -

Chun sochaí fhíordhigiteach a bhaint amach, ní mór don AE an bhearna dhigiteach idir ceantair uirbeacha agus thuaithe a líonadh. Is í aidhm na scéime WiFi4EU nasc idirlín ardchaighdeáin, saor a thabhairt do na mílte de phobail áitiúla.

Trí tuirbíní gaoithe i bpáirc 01:45

Comhspriocanna: An tAontas Fuinnimh

Domhan -

Cad a chiallaíonn foinse fuinnimh duit? Níos tábhachtaí fós b'fhéidir, cad a chiallaíonn sé do do pháistí? Tá an Eoraip cráite ag an aerthruailliú agus praghsanna breosla corracha - is gá beart a dhéanamh. Tá an tAontas Eorpach i mbun oibre le hathrú a dhéanamh. Is eiseamláir iad comharchumainn ar nós Ecopower d'athrú an AE ó bhreosla iontaise agus núicléach go fuinneamh in-athnuaite. Cabhraíonn siad linn cloí le gealltanas an AE gáis cheaptha teasa a laghdú agus Aontas Fuinnimh comhordaithe a chruthú.

Grúpa daoine óga ina seasamh ag tábla i mbun cruinnithe 03:08

Comhspriocanna: An ghné shóisialta

Sochaí -

Tá óg-dífhostaíocht ar na dúshláin is mó i roinnt tíortha an AE Cuir i gcás , an Phortaingéil. Déanann Sérgio Oliveira bainistíocht ar scéim fostaíochta sa Phortaingéil a chuidíonn le daoine óga obair a fháil. Tá an tAE ag tacú le tionscadail mar an ceann seo, chomh maith le Colún Eorpach um Chearta Sóisialta a thabhairt isteach leis na ceisteanna sin a chomhtháthú ina bhunluachanna. Le tuilleadh maoinithe chuig scéimeanna sóisialta, amhail scéim Sergio, beidh an tAE in ann saol tuilleadh saoránach a fheabhsú.


Maidir le EuroparlTV

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá seirbhís ríomhphoist curtha ar fáil do do cheisteanna, d'iarrataí ar fhaisnéis agus do mholtaí chuig EuroparlTV. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach