Fear ag imirt cruicéid 03:14

Lánpháirtiú dídeanaithe: Teorainneacha á sárú

Sochaí -

Chun fáiltiú roimh dhídeanaithe mar aon le nósanna imeachta tearmainn agus an chosaint idirnáisiúnta a sholáthar is gá, ní mór freisin cabhrú leo chun bheith mar chuid dár sochaí. Féadann lánpháirtiú dul chun sochar cultúrtha agus eacnamaíoch na dtíortha óstacha. Is iomaí scéal inspioráideach faoi dhídeanaithe ar fud na hEorpa. Ina measc tá cruicéadaithe sa Fhrainc, ateangairí sa Ghearmáin nó grianghrafadóirí san Iodáil a bhfuil duaiseanna buaite acu. Tógadh an tAE ar aontacht tríd an ilchineálacht, ach is faoi na Ballstáit atá sé socrú an ligfidh siad dídeanaithe isteach ina dtíortha.

Grafaic faisnéise Böge agus Berès Nuacht 02:23

Todhchaí na hEorpa: Is gá go mbeadh limistéar an euro níos láidre (Pervenche Berès/Reimer Böge)

Gnóthaí AE -

Ghlac Parlaimint na hEorpa tacar de thrí rún a fhiosraíonn forbairt an Aontais Eorpaigh amach anseo. Tá beirt de na rapóirtéirí, Pervenche Berès agus Reimer Böge, ag iarraidh go n-oibreodh geilleagair limistéar an euro níos cóngaraí dá chéile lena ndéanamh níos acmhainní i gcás suaitheadh seachtrach. Tá sainbhuiséad do limistéar an euro ar cheann dá bpríomhthograí.

Grafaic faisnéise Elmar Brok Nuacht 02:07

Todhchaí na hEorpa: Lántairbhe a bhaint as Conradh Liospóin (Elmar Brok)

Gnóthaí AE -

Ghlac Parlaimint na hEorpa tacar de thrí rún a fhiosraíonn forbairt an Aontais Eorpaigh amach anseo. Spreagann duine de na rapóirtéirí, Elmar Brok, an tAE chun lántairbhe a bhaint as Conradh Liospóin, nár tapaíodh a lánacmhainneacht pholaitiúil fós. Ba chóir don AE féachaint le bheith níos trédhearcaí mar shampla agus comhbheartas cosanta a bhunú.


Maidir le EuroparlTV

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá seirbhís ríomhphoist curtha ar fáil do do cheisteanna, d'iarrataí ar fhaisnéis agus do mholtaí chuig EuroparlTV. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach