Grafaic a bhaineann le cearta paisinéirí, ina léirítear bagáiste agus fear ina shuí ar thrá cois na farraige sa chúlra. 01:09

Do chuid cearta le linn taisteal san Eoraip

Geilleagar -

Ar tharla moill nó cealú taistil duit riamh? Faigh tuilleadh amach faoi do chearta paisinéirí AE le linn taisteal san Eoraip. Seans go mbeidh teideal agat ar nithe ó shólaistí go cúiteamh. Tá cearta breise ag paisinéirí faoi mhíchumas nó faoi mhíchumas luaineachta freisin.

Cúpla fear agus bean ag snámh ar inséidtigh san fharraige. 01:03

Ag snámh go sábháilte in uiscí na hEorpa

Sochaí -

Baineann gach duine sult as snámh fionnuar samhraidh. Creidim Parlaimint na hEorpa gur cheart uiscí snámha na hEorpa a choinneáil glan. Sin an fáth a ndéantar cáilíocht an uisce i láithreáin snámha a thástáil go rialta le go mbeidh gach duine ar an eolas faoi na láithreáin snámha is sábháilte san Eoraip. Bain sult as na tonnta!

Beochan ina léirítear idirbheartaíocht Brexit idir an tAE agus an RA. Nuacht 01:23

Bunphrionsabail maidir le hidirbheartaíocht Brexit

Gnóthaí AE -

Tá tús curtha ag an Ríocht Aontaithe leis an bpróiseas fhoirmeálta chun imeacht as an Aontas Eorpach. Tá Parlaimint na hEorpa tar éis a bunphrionsabail i leith na hidirbheartaíochta a shainaithint. Áirítear orthu go dtabharfaí tús áite do leasanna saoránach agus go n-urrmódh an RA a ghealltanais i leith bhuiséad an AE. San fhíseán seo tugtar léargas ar thosaíochtaí na Parlaiminte.

Grafaic bheoite ina gcuirtear béim ar dheireadh na muirear fánaíochta in 2017. Nuacht 00:36

Deireadh le fánaíocht

Geilleagar -

Cén fáth a mbeadh costas breise ort as glao a chur ar chairde agus teaghlach ó thír AE eile? Ó Mheitheamh 2017 amach, tá deireadh á chur le formhuirir fánaíochta san Eoraip. Throid Parlaimint na hEorpa ar son an choisc seo trí theorainn a chur le muirir go comhsheasmhach ó 2007 i leith. Glaoigh, téacsáil nó scimeáil as aon áit in AE anois ar an bpraghas céanna is atá sa bhaile.


Maidir le EuroparlTV

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá seirbhís ríomhphoist curtha ar fáil do do cheisteanna, d'iarrataí ar fhaisnéis agus do mholtaí chuig EuroparlTV. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach