Uachtarán Pharlaimint na hEorpa 01:00

Ionadaíocht ar do shon: Uachtarán Pharlaimint na hEorpa

Gnóthaí AE -

Seans maith go bhfaca tú Uachtarán Pharlaimint na hEorpa ar an nuacht, ach is mian le daoine tuilleadh a fháil amach faoin ról i gcónaí. Conas a dhéantar Uachtarán de dhuine fiú? Cad iad na freagrachtaí a bhíonn ar an Uachtarán? Conas a bhaineann toghcháin uachtaránachta le do vóta?

An Biúró 00:56

An Biúró á imscrúdú: Foras de chuid Pharlaimint na hEorpa

Geilleagar -

Bíonn an Biúró gafa le ceisteanna airgeadais, riaracháin agus eagraíochtúla Pharlaimint na hEorpa. Agus go fóill féin, déarfainn go mothaíonn tú nach bhfuil go leor eolais agat faoi. Cé atá mar chuid den Bhiúró? Agus cad go díreach a bhfuil siad freagrach as? Soiléiríonn an bheochan seo sciathán tábhachtach de chuid thionscadal na hEorpa.


Maidir le EuroparlTV

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá seirbhís ríomhphoist curtha ar fáil do do cheisteanna, d'iarrataí ar fhaisnéis agus do mholtaí chuig EuroparlTV. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach