Íomhá de dhramhaíl Nuacht 02:43

Conas déileáil le dramhaíl san Eoraip?

Geilleagar -

Ní foláir líonta talún agus cur amú bia a laghdú, agus láimhseáil agus athchúrsáil ar dhramhaíl ó phacáistiú a fheabhsú san Eoraip: seo na príomhspriocanna sa "Pacáiste um Dhramhaíl" a ghlacfaidh Parlaimint na hEorpa ag a seisiún i mí Mhárta in Strasbourg.

Beirt mhianadóirí agus tóirsí á gcaitheamh acu ina suí ar urlár an mhianaigh. 04:23

Mianraí coinbhleachta: An fhírinne faoi do ghuthán cliste

Geilleagar -

Úsáidimid uile feistí leictreonacha amhail fóin phóca, ach cá as a dtagann na hábhair as a ndéantar iad? Is iad stán, tungstan, tantalam, agus ór na ceithre 'mhianra coinbhleachta' is coitianta, a dtugtar 3TGí orthu le chéile. Tá éiginnteacht agus mí-úsáidí cearta daonna ann i mórán réigiún mar gheall ar an mianadóireacht a dhéantar orthu. Grúpaí armtha in achrann lena chéile mar gheall ar thrádáil mhídhleathach orthu. Is monaróir amháin é Fairphone a ghlacann freagracht lena chinntiú go n-eastócann a slabhraí soláthair mianraí go dleathach. Tá Parlaimint na hEorpa ag brú ar son tuilleadh trédhearcachta i slabhraí soláthair trí chórais díchill chuí shainordaitheacha ECFE.


Maidir le EuroparlTV

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá seirbhís ríomhphoist curtha ar fáil do do cheisteanna, d'iarrataí ar fhaisnéis agus do mholtaí chuig EuroparlTV. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach