Grafaic faisnéise Elmar Brok Nuacht 02:07

Todhchaí na hEorpa: Lántairbhe a bhaint as Conradh Liospóin (Elmar Brok)

Gnóthaí AE -

Ghlac Parlaimint na hEorpa tacar de thrí rún a fhiosraíonn forbairt an Aontais Eorpaigh amach anseo. Spreagann duine de na rapóirtéirí, Elmar Brok, an tAE chun lántairbhe a bhaint as Conradh Liospóin, nár tapaíodh a lánacmhainneacht pholaitiúil fós. Ba chóir don AE féachaint le bheith níos trédhearcaí mar shampla agus comhbheartas cosanta a bhunú.

Justin Trudeau Nuacht 01:28

Trádáil gan bhacainn le Ceanada ceadaithe

Geilleagar -

Cheadaigh Parlaimint na hEorpa an Comhaontú Eacnamaíoch agus Trádála Cuimsitheach stairiúil (CETA), gur réitigh ceann dá chonstaicí deiridh. Agus seacht mbliana caite lena chríochnú, maolóidh an comhaontú bacainní trádála idir Ceanada agus an tAE, agus tá sé fós lena dhaingniú ag parlaimintí náisiúnta.

Monarú Nuacht 02:06

Tá FPEanna i bhfách le trádáil charbóin a athchóiriú

Geilleagar -

Tá córas caidhp-is-trádáil an AE ar an gcéad cheann dá chineál sa domhan le dul i ngleic le hastaíochtaí carbóin le huirlisí saormhargaidh...agus tá géarghá lena uasdátú. Tá Ian Duncan, rapóirtéir na Parlaiminte ar an tionscadal, chun tosaigh san idirbheartaíocht ar son leasuithe práinneacha.

Liathróid i lámh duine agus i lámh róbataice le chéile. 04:22

RoboLaw: Róbataic á rialú

Sochaí -

Cad iad na cearta dlíthiúla ba chóir a bheith ag róbat? Tá Polo Sant'Anna Valdera ar na príomh-lárionaid taighde róbataice. Fágann dul chun cinn na teicneolaíochta go bhfuil an cheist seo ag éirí níos tábhachtaí, dar leis an bhfoireann. Ardaíonn an nuálaíocht ceisteanna dlíthiúla agus eiticiúla nua. Is mian le Parlaimint na hEorpa aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna seo ionas go mbeidh bláth fós ar róbataic in 2017.


Maidir le EuroparlTV

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá seirbhís ríomhphoist curtha ar fáil do do cheisteanna, d'iarrataí ar fhaisnéis agus do mholtaí chuig EuroparlTV. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach