Mionsamhail Nuacht 01:29

Córas taistil Eorpach nua chun rialuithe teorann a fheabhsú

Gnóthaí AE -

Beidh rialuithe teorann AE níos láidre a bhuí le Córas nua an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS). Beidh ar náisiúnaigh tríú tír atá díolmhaithe ó cheanglas víosa cur isteach ar údarú taistil roimh theacht go dtí an tAE dóibh. Tá an córas iarratais in ainm a bheith gasta, éifeachtúil agus furasta a dhéanamh.

grafaic faisnéise Nuacht 01:20

Toghcháin na hEorpa: próiseas an Phríomhiarrthóra

Gnóthaí AE -

In 2014, den chéad uair riamh i stair an AE, bhí guth ag lucht vótála na hEorpa maidir leis an duine a d'ainmneofaí mar uachtarán ar an gCoimisiún, a bhuí le próiseas an Phríomhiarrthóra. Agus toghcháin pharlaiminteacha ag teannadh linn, feicimis conas a oibríonn an córas seo a ainmníonn príomhiarrthóir.

Mionsamhail Nuacht 01:28

Priontáil 3T: Teicneolaíocht nua á fiosrú ag an bParlaimint

Gnóthaí AE -

Agus borradh faoi phriontáil 3T, tá an teicneolaíocht ag athrú an dóigh a bhfeidhmíonn gnóthais agus a n-oibríonn daoine. Ach taobh le teorainn táirgthe nua eascraíonn ceisteanna maidir le sábháilteacht agus cearta maoine intleachtúla agus tá Parlaimint na hEorpa i mbun oibre chun dul i ngleic leo.

Mionsamhail Nuacht 01:19

Feirmeoireacht níos cothroime san AE tar éis 2020

Gnóthaí AE -

Tá an Pharlaimint ag athchóiriú a creata feirmeoireachta uile-Eorpach: an Comhbheartas Talmhaíochta. Tá bearta uaillmhianacha ag Feisirí san athchóiriú; cistiú níos cothroime, níos mó tacaíochta d'fheirmeoirí óga agus nua-oilte agus do réigiúin atá ag streachailt, agus ag áirithiú go mbeidh feirmeoirí an AE níos ullmhaithe le dul i ngleic le héigeandálaí.

Saotharlann Nuacht 01:45

Ionfhabhtuithe atá frithsheasmhach in aghaidh drugaí a chomhrac

Sochaí -

Is fadhb dhomhanda atá ag dul in olcas í frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh agus tá imní ar dhochtúirí go maróidh sí níos mó daoine ná ailse faoi 2050, sin an fáth a bhfuil an Pharlaimint ag gríosú an Choimisiúin agus na mballstát bearta coiscthe níos fearr a chur i bhfeidhm.


Maidir le EuroparlTV

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá seirbhís ríomhphoist curtha ar fáil do do cheisteanna, d'iarrataí ar fhaisnéis agus do mholtaí chuig EuroparlTV. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach