economy Nuacht 01:29

Tackling trade dumping

Geilleagar -

Imports from outside the EU reached €468.2 billion in the first quarter of 2017. To avoid unfair competition for European businesses and workers, fines are imposed on third countries deemed to be “dumping” goods into the EU market. The European Parliament is looking at a new methodology for calculating anti-dumping duties, where “significant market distortions” are the basis for calculations.

Grafaic bheoite ina gcuirtear béim ar dheireadh na muirear fánaíochta in 2017. Nuacht 00:36

Deireadh le fánaíocht

Geilleagar -

Cén fáth a mbeadh costas breise ort as glao a chur ar chairde agus teaghlach ó thír AE eile? Ó Mheitheamh 2017 amach, tá deireadh á chur le formhuirir fánaíochta san Eoraip. Throid Parlaimint na hEorpa ar son an choisc seo trí theorainn a chur le muirir go comhsheasmhach ó 2007 i leith. Glaoigh, téacsáil nó scimeáil as aon áit in AE anois ar an bpraghas céanna is atá sa bhaile.

Beochan ina léirítear idirbheartaíocht Brexit idir an tAE agus an RA. Nuacht 01:23

Bunphrionsabail maidir le hidirbheartaíocht Brexit

Gnóthaí AE -

Tá tús curtha ag an Ríocht Aontaithe leis an bpróiseas fhoirmeálta chun imeacht as an Aontas Eorpach. Tá Parlaimint na hEorpa tar éis a bunphrionsabail i leith na hidirbheartaíochta a shainaithint. Áirítear orthu go dtabharfaí tús áite do leasanna saoránach agus go n-urrmódh an RA a ghealltanais i leith bhuiséad an AE. San fhíseán seo tugtar léargas ar thosaíochtaí na Parlaiminte.

Grafaic faisnéise Nuacht 04:57

Portráidí den Ghlúin Erasmus

Sochaí -

Rinne Christine staidéar ar ailtireacht san Aithin, chuaigh Michele go Búdaipeist - iad beirt mar mhic léinn Erasmus. Is cuid de ghlúin iad ar mhúnlaigh an clár Erasmus a saol.

grafaic faisnéise Nuacht 01:27

Cárta Gorm an AE: an bhearna scileanna á líonadh

Geilleagar -

Beidh ganntanas oibrithe i mBallstáit an AE i roinnt earnálacha ríthábhachtacha: San Eoraip, is féidir go dteastóidh suas le 756,000 oibrí TFC oilte agus thart ar mhilliún gairmeach cúraim sláinte faoi 2020. Tá Cárta Gorm AE leasaithe dírithe ar phlúr oilte an domhain a mhealladh.


Maidir le EuroparlTV

Is é EuroparlTV an tseirbhís táirgthe físeán d’idirlíon Pharlaimint na hEorpa, atá dírithe ar shaoránaigh AE a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte agus conas a mhúnlaíonn a Feisirí an staid pholaitiúil agus a ritheann siad dlíthe a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine ar fud na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá seirbhís ríomhphoist curtha ar fáil do do cheisteanna, d'iarrataí ar fhaisnéis agus do mholtaí chuig EuroparlTV. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach