Níor aimsíodh an leathanach seo nó ní ann dó a thuilleadh (earráid 404)

 • Pictiúr d'imircigh 01:38 Nuacht

  Sruthanna imirce á mbainistiú

  Gnóthaí AE - 21-06-2017 18:57

  Ní mór don Eoraip straitéis níos éifeachtaí a aimsiú chun imirce a bhainistiú agus chun dul i ngleic le bun na faidhbe: an bhunteachtaireacht ag comhdháil ardleibhéil a d'eagraigh Parlaimint na hEorpa, a thug le chéile ionadaithe sinsearacha an AE agus na Náisiún Aontaithe, mar aon le saineolaithe idirnáisiúnta agus FPEnna.

 • economy 01:29 Nuacht

  Tackling trade dumping

  Geilleagar - 20-06-2017 12:00

  Imports from outside the EU reached €468.2 billion in the first quarter of 2017. To avoid unfair competition for European businesses and workers, fines are imposed on third countries deemed to be “dumping” goods into the EU market. The European Parliament is looking at a new methodology for calculating anti-dumping duties, where “significant market distortions” are the basis for calculations.

 • grafaic faisnéise 00:55 Nuacht

  Ag teacht aníos sa Bhruiséil: ó dhleachtanna frithdhumpála go Cúba

  Gnóthaí AE - 16-06-2017 10:00

  Tabharfaidh Parlaimint na hEorpa faoi shaincheisteanna ó dhleachtanna frithdhumpála, straitéis an AE maidir le spás, an chéad chomhaontú comhoibrithe riamh le Cúba, agus tuilleadh.

 • 5 UIMHIR SEACHTAIN 24 01:00 Nuacht

  Ó lipéadú go Erasmus: 5 uimhir le dealú ó Strasbourg

  Gnóthaí AE - 15-06-2017 16:00

  Cúig uimhir le dealú ón lánseisiún: lipéadú nua fuinnimh, 30 bliain de Erasmus, bearna phinsin idir na hinscní, Príomhchathracha Cultúir na hEorpa agus fóirdheontais Eorpacha.

Leathanach baile

Tabhair cuairt ar ár leathanach baile agus féach ar ár bhfíseáin is déanaí maidir le gníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá bosca ríomhphoist leictreonach curtha ar fáil do bhur gceisteanna, iarrataí ar fhaisnéis agus tograí chuig Parlaimint na hEorpa. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach