Níor aimsíodh an leathanach seo nó ní ann dó a thuilleadh (earráid 404)

 • Mionsamhail 5 uimhir 01:00 News

  Idir Staid an Aontais agus chóipcheart: 5 uimhir ó Strasbourg

  Gnóthaí AE - 14-09-2018 08:00

  Thug Uachtarán an Choimisiúin Jean-Claude Juncker a aitheasc deireanach ar Staid an Aontais. Vótáil Feisirí ar rialacha um chóipcheart digiteach, bearta chun comhrac i gcoinne sciúradh airgid agus straitéis maidir le plaistic. Éilíonn an Pharlaimint ar an gComhairle bearta araíonachta a thionscnamh i gcoinne na hUngáire.

 • mionsamhail 01:49 News

  Rialacha cóipchirt nua don ré dhigiteach

  Gnóthaí AE - 12-09-2018 20:00

  Vótáil an Pharlaimint chun rialacha cóipchirt a nuashonrú sa mhargadh aonair digiteach chun pá cothrom agus aitheantas a áirithiú d'ealaíontóirí, foilsitheoirí nuachta, údair agus taibheoirí.

 • Jean-Claude Juncker 02:07 News

  Staid an AE 2018

  Gnóthaí AE - 12-09-2018 15:00

  12 Meán Fómhair, thug Uachtarán Choimisiún na hEorpa Jean-Claude Juncker a cheathrú agus a aitheasc deireanach ar Staid an Aontais ag Parlaimint na hEorpa in Strasbourg. D'éiligh sé Eoraip láidir agus aontaithe, agus thug foláireamh faoi chontúirtí an phobalachais. Agus ocht mí go fóill roimh thoghcháin na hEorpa, leag an díospóireacht amach conair uaillmhianach d'Aontas Eorpach an 27, Strasbourg.

 • mionsamhail 01:16 News

  Lehman Brothers; 10 mbliana níos moille

  Gnóthaí AE - 07-09-2018 09:30

  Bhain cliseadh bhanc Lehman Brothers an-chroitheadh as an domhan, agus chuir tús leis an ngéarchéim eacnamaíoch ba mheasa leis na glúnta. Deich mbliana níos moille, céard atá foghlamtha? Agus céard atá déanta lena chinntiú nach dtarlóidh sé arís?

Leathanach baile

Tabhair cuairt ar ár leathanach baile agus féach ar ár bhfíseáin is déanaí maidir le gníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá bosca ríomhphoist leictreonach curtha ar fáil do bhur gceisteanna, iarrataí ar fhaisnéis agus tograí chuig Parlaimint na hEorpa. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach