Níor aimsíodh an leathanach seo nó ní ann dó a thuilleadh (earráid 404)

 • Two menacing shadows of polimen in the doorway 00:51

  The Sakharov Prize for Freedom of Thought

  Domhan - 23-10-2017 13:39

  The respect for human rights is one of the European Union's fundamental values. Any violation of these rights affects the democratic principles upon which our society is founded, The European Parliament fights such violations through legislative action, and by enshrining human rights in its external trade agreements. The European Parliament also supports human rights by awarding the annual Sakharov Prize for Freedom of Thought to individuals who have made an exceptional contribution to the fight for human rights.

 • póilín le drugaí 01:47 Nuacht

  Pionóis choiriúla do dhrugaí nua

  Sochaí - 23-10-2017 10:00

  Is mian le Parlaimint na hEorpa substaintí sícighníomhacha nua a choiriúlú. Le córas réamhrabhaidh déanfar measúnú agus cosc níos tapa ar shubstaintí a mheastar a bheith dochrach.

 • oibrí ar phostú 04:00 Nuacht

  Oibrithe ar phostú: obair chéanna, tír chéanna, pá céanna

  Gnóthaí AE - 23-10-2017 09:00

  Tá na rialacha maidir le hoibrithe ar phostú, a théann siar go 1996, á nuashonrú ag Parlaimint na hEorpa. Is é an sprioc cosaint níos fearr a sholáthar d'oibrithe Eorpacha a théann thar lear ar phoist shealadacha agus aon chineál de dhumpáil shóisialta a sheachaint.

 • ag teacht aníos 01:00 Nuacht

  Ag teacht aníos: Duais Sakharov, seiceálacha teorann, sceithirí agus tuilleadh

  Gnóthaí AE - 20-10-2017 10:00

  Sa dara lánseisiún i mí Dheireadh Fómhair, socraíonn agus ainmníonn Feisirí Eorpacha buaiteoir Dhuais Sakharov 2017 ar son Saoirse Smaointeoireachta. Pléann siad freisin ceisteanna a bhaineann le córas nua isteach-amach teorann, rialú níos fearr maidir le nochtadh ar charcanaiginí ag an obair, sceithirí a chosaint agus mórán eile.

Leathanach baile

Tabhair cuairt ar ár leathanach baile agus féach ar ár bhfíseáin is déanaí maidir le gníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa.

Téigh go dtí an leathanach

Déan teagmháil linn

Tá bosca ríomhphoist leictreonach curtha ar fáil do bhur gceisteanna, iarrataí ar fhaisnéis agus tograí chuig Parlaimint na hEorpa. Ní mór go mbeadh baint ag ábhar na ríomhphost le réimse gníomhaíochta Pharlaimint na hEorpa. Seolfar freagraí laistigh de thréimhse réasúnta.

Téigh go dtí an leathanach