Geilleagar ciorclach: An spás a chuirimid amú

Geilleagar - - 04:31

Leabaigh an físeán seo:

Má éiríonn builín stálaithe caitear sa bhosca bruscair é, ach cá dtéann sé ansin? I ngeilleagar líneach, téann sé chuig líonta talún - spásanna ollmhóra le haghaidh dramhaíola breise. Is mian le Parlaimint na hEorpa bogadh i dtreo shamhail an gheilleagair chiorclaigh. Déanann cuideachtaí amhail Jaw Brew arán as beoir. Téann bainistíocht dramhaíola agus táirgiúlacht acmhainne níos fearr chun sochair don gheilleagar agus don timpeallacht.

Athscríbhinn: