Mianraí coinbhleachta: An fhírinne faoi do ghuthán cliste

Geilleagar - - 04:23

Leabaigh an físeán seo:

Úsáidimid uile feistí leictreonacha amhail fóin phóca, ach cá as a dtagann na hábhair as a ndéantar iad? Is iad stán, tungstan, tantalam, agus ór na ceithre 'mhianra coinbhleachta' is coitianta, a dtugtar 3TGí orthu le chéile. Tá éiginnteacht agus mí-úsáidí cearta daonna ann i mórán réigiún mar gheall ar an mianadóireacht a dhéantar orthu. Grúpaí armtha in achrann lena chéile mar gheall ar thrádáil mhídhleathach orthu. Is monaróir amháin é Fairphone a ghlacann freagracht lena chinntiú go n-eastócann a slabhraí soláthair mianraí go dleathach. Tá Parlaimint na hEorpa ag brú ar son tuilleadh trédhearcachta i slabhraí soláthair trí chórais díchill chuí shainordaitheacha ECFE.

Athscríbhinn: