Comhroinnt díchill: taobh thiar de spriocanna aeráide uaillmhianacha na hEorpa

Geilleagar - - 01:28

Leabaigh an físeán seo:

Leag an tAontas Eorpach síos spriocanna uaillmhianacha chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. Tá an Rialachán um Chomhroinnt Díchill (ESR), uirlis aeráide is mó an AE, á scrúdú ag reachtóirí na hEorpa. Clúdaíonn an dlí seo thart ar 60% d'astaíochtaí gás ceaptha teasa an AE.

Athscríbhinn: