Is gá imghabháil cánach a fhiosrú gan stad

Geilleagar - - 01:46

Leabaigh an físeán seo:

Mar gheall ar sceitheadh Páipéir Thearmainn Chánach, is é is dócha go n-éileoidh feisirí na Parlaiminte go mbunófar coiste speisialta imscrúdaitheach, agus buanchoiste seasta ar deireadh, chun léargas a thabhairt ar éagóiritheoireacht i gcúrsaí cánach. Ag lánseisiún na Nollag, vótálfar ar na moltaí deiridh ón gCoiste Fiosrúcháin maidir le Sciúradh Airgid, le Seachaint Cánach agus le hImghabháil Cánach (PANA). Tá siad dírithe ar dhlús a chur le forfheidhmiú dlíthe maidir le frithsciúradh airgid.

Athscríbhinn: