An Margadh Aonair ag 25: Cuid Mhór Bainte Amach, Dúshláin Nua sa Todhchaí

Geilleagar - - 01:30

Leabaigh an físeán seo:

Le linn 25 bliana bheith ann, d'fhás an Margadh Aonair ó 12 go 28 Ball agus leathnaíodh chuig an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin (tíortha LEE), agus chuig an Eilvéis trí chomhaontuithe déthaobhacha. In ainneoin éiginnteachtaí agus dúshlán, leanann limistéar saorthrádála an AE bheith ina tarraingt gan fasach fud fad na hilchríche.

Athscríbhinn: