5 uimhir le dealú ó Strasbourg

Gnóthaí AE - - 01:00

Leabaigh an físeán seo:

Ó bhuiséad an AE don bhliain seo chugainn, go dtí cosc iomlán ar luibhicídí bunaithe ar ghliofosáit faoi 2022 agus buaiteoir Dhuais Sakharov 2017, seo cúig uimhir le dealú ó Strasbourg.

Athscríbhinn: