Straitéis maidir le plaistigh le haghaidh geilleagar ciorclach

Gnóthaí AE - - 01:21

Leabaigh an físeán seo:

Ar spriocanna straitéise nua atá á scrúdú ag Parlaimint na hEorpa tá go mbeidh gach pacáiste plaisteach in-athchúrsáilte faoi 2030. A bhuí leis na bearta nua beidh tíortha Eorpacha in ann laghdú ar an méid de dhramhaíl phlaisteach a tháirgeann siad fós agus a héifeacht an-díobhálach ar ár dtimpeallacht, aeráid, sláinte agus geilleagar a theorannú.

Athscríbhinn: