Ag teacht aníos: idir fostaíocht don aos óg agus rialú airgid thirim san AE

Gnóthaí AE - - 00:59

Leabaigh an físeán seo:

Ag cruinnithe de chuid choistí Pharlaimint na hEorpa pléifear fostaíocht don aos óg san AE, bearta chun an sreabhadh airgid thirim a rialú, an cás daonnúil sa Libia, mná agus athrú aeráide agus straitéis um míchumas ar fud na hEorpa.

Athscríbhinn: