Ag teacht aníos sa Bhruiséil: an Tuirc, an Ungáir, Geobhlocáil agus tuilleadh

Gnóthaí AE - - 00:52

Leabaigh an físeán seo:

Á bplé an tseachtain seo chugainn tá cás na Tuirce agus na hUngáire, tionscnamh suaitheanta ar an dtionscal éadaí, rialacha ar gheobhlocáil agus ábhar closamhairc.

Athscríbhinn: