Ag teacht aníos: Cearta scairshealbhóirí, “mianraí fola,” cigireachtaí bia agus dramhaíl

Gnóthaí AE - - 00:59

Leabaigh an físeán seo:

Tá seachtain ghnóthach roimh FPEanna. Beidh siad ag tabhairt faoi cheisteanna amhail cearta scairshealbhóirí i gcuideachtaí AE a mhéadú, trádáil i “mianraí fola,” a shrianadh, cigireachtaí bia a theannadh suas, agus bainistíocht dramhaíola agus geilleagar ciorclach sa bhloc a fheabhsú.

Athscríbhinn: