Idir chóipcheart agus chosaint: 5 uimhir le dealú ó Strasbourg

Gnóthaí AE - - 01:00

Leabaigh an físeán seo:

D'éiligh feisirí nuashonrú ar rialacha cóipchirt ar líne chun luach saothair cóir a áirithiú d'iriseoirí agus d'ealaíontóirí ar a gcuid saothair. Cheadaigh an PE ciste cosanta nua, láidrigh comhoibriú idir Europol agus ocht dtír de chuid na hAfraice Thuaidh agus an Mheánoirthir agus sheol ar ais chuig an gCoiste Iompair na tograí ar thiománaithe leoraí lena n-athbhreithniú.

Athscríbhinn: