Idir dramhaíl ó phacáistíocht agus bia orgánach: ag teacht aníos in Strasbourg

Gnóthaí AE - - 00:58

Leabaigh an físeán seo:

Le linn seisiún iomlánach Aibreáin, pléifidh Feisirí Eorpacha todhchaí an AE le hUachtarán na Fraince, Emmanuel Macron. Pléifear, freisin, táirgeadh bia orgánaigh, athchúrsáil dramhaíola ó phacáistíocht, astaíochtaí gás ceaptha teasa, agus an fhadhb le sciúradh airgid.

Athscríbhinn: