Tá feisirí go mór ar son bearta níos déine chun calaois ghluaisteán athláimhe a chomhrac

Gnóthaí AE - - 01:30

Leabaigh an físeán seo:

Is fadhb fhorleathan agus ceist sábháilteachta san AE í calaois mhíleáiste. Baineann sí le margaí gluaisteán athláimhe agus is féidir léi dochar a dhéanamh do thomhaltóirí, don timpeallacht agus do shábháilteacht ar bhóithre. Chun trádáil na ngluaisteán athláimhe a chosaint, tá Parlaimint na hEorpa go mór ar son rialuithe níos déine chun calaois odaiméadair a chosc.

Athscríbhinn: