Súil siar ar an gcéad leath de 2018 sa Pharlaimint

Gnóthaí AE - - 02:00

Leabaigh an físeán seo:

Idir oibrithe ar phostú, an geilleagar digiteach, Brexit agus thodhchaí na hEorpa, bhí Parlaimint na hEorpa gnóthach sa chéad leath de 2018. Breathnaímis siar ar na príomhthopaicí le sé mhí anuas.

Athscríbhinn: