Borradh á chur faoi fhás agus poist san AE

Sochaí - - 03:33

Leabaigh an físeán seo:

Is iad fiontair bheaga agus mheánmhéide - FBManna - a thiomáineann geilleagar na hEorpa. Is mian le Parlaimint na hEorpa fás cobhsaí a áirithiú san AE trí thimpeallacht thacúil a chruthú do FBManna. Seo Arnaud agus Geraldine, a bhfuil gnólacht bheag troscáin acu sa Fhrainc.

Athscríbhinn: