Pionóis choiriúla do dhrugaí nua

Sochaí - - 01:47

Leabaigh an físeán seo:

Is mian le Parlaimint na hEorpa substaintí sícighníomhacha nua a choiriúlú. Le córas réamhrabhaidh déanfar measúnú agus cosc níos tapa ar shubstaintí a mheastar a bheith dochrach.

Athscríbhinn: