Míchumais san AE: bealach fada i dtreo ionannais

Sochaí - - 01:37

Leabaigh an físeán seo:

Lena chinntiú go mbíonn comhionadaíocht agus comhdheiseanna ag daoine faoi míchumas sa tsochaí agus san aonad oibre, is mian le Parlaimint na hEorpa cur leis an Straitéis Eorpach um Míchumas agus dul i ngleic le ceisteanna amhail comhionannas inscne, bochtaineacht agus leithcheal. Tá baint le fada ag an bhFeisire Helga Stevens leis an troid ar son cearta daoine faoi mhíchumas. Maíonn sí gur féidir tuilleadh a dhéanamh do dhaoine faoi mhíchumas maidir le hionadaíocht agus ionchuimsitheacht.

Athscríbhinn: