Láithreacht na mban sna meáin a fheabhsú

Sochaí - - 01:28

Leabaigh an físeán seo:

Tá éagothroimí inscne fós ann, go háirithe sna meáin agus sna hearnálacha Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide. Tá imní ar Pharlaimint na hEorpa maidir le híomhá na mban sna meáin agus faoin gcoimhlint leis an tsíleáil ghloine atá fós ina n-aghaidh.

Athscríbhinn: