Imirce

Sochaí - - 04:13

Leabaigh an físeán seo:

Leaindeáil os cionn 180,000 imirceach ar oileán Lampedusa in 2016 amháin. Le blianta, tá oiread deacrachtaí ag Feisirí Eorpacha leis an imirce le saoránaigh Eorpacha, a bhfuil sí ina mórábhar imní acu. Seo saoránaigh Lampedusa - iascairí, dochtúir agus ealaíontóir - agus féach tionchar ghéarchéim na himirce orthu.

Athscríbhinn: