Cosaint shóisialta

Sochaí - - 05:35

Leabaigh an físeán seo:

Is ceannródaí domhanda í an Eoraip i gcosaint shóisialta. Tá ardchaighdeáin i bhfeidhm maidir le folláine, cothromaíocht oibre is saoil agus dul i ngleic leis an mbochtaineacht.  Ach éilíonn Parlaimint na hEorpa cur i bhfeidhm níos fearr agus caighdeáin níos airde.

Athscríbhinn: