An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS)

Sochaí - - 00:49

Leabaigh an físeán seo:

Tagann Rialachán Ginearálta an AE maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018, agus déanann sé comhchuibhiú ar na dlíthe maidir le cosaint sonraí ar fud na hEorpa. Cosnaíonn sé muintir na hEorpa, tugann sé smacht dóibh ar a gcuid sonraí pearsanta, agus cuireann sé cruth nua ar an gcaoi a dtéann eagraíochtaí i ngleic le cosaint sonraí.