Wifi4EU

Sochaí - - 00:56

Leabaigh an físeán seo:

Tionscnamh de chuid an AE is ea WiFi4EU agus a bhuí leis, beidh tú in ann fanacht nasctha gach áit san Eoraip, saor ó fhógraí agus slán. Is féidir le húdaráis áitiúla i mballstáit an AE cur isteach ar mhaoiniú chun pointí idirlíne agus teophointí a bhunú.

Athscríbhinn: