Do chearta shaoránacht AE

Sochaí - - 01:42

Leabaigh an físeán seo:

Cuirtear an iomarca tábhachta le roinnt rudaí sa saol. Níl saoránacht an AE ar cheann acu. Mar shaoránach den Aontas Eorpach is mó ná teorainneacha a osclaítear dá chónaitheoirí. Féadann tú do shaol a thógáil i dtír eile san AE. Tá cearta agat mar mhac léinn, oibrí, cuardaitheoir oibre agus pinsinéir in aon Bhallstát. Tá deis agat go fiú do theaghlach a thógáil i do bhaile uchtaithe freisin.

Athscríbhinn: