AE-Cúba: tús nua

Domhan - - 02:09

Leabaigh an físeán seo:

Tá an tAontas Eorpach ag normalú a chaidrimh le Cúba leis an gcéad bheart déthaobhach riamh. Is é is cuspóir leis tús a chur le comhphlé polaitiúil agus trádáil agus comhoibriú a éascú.

Athscríbhinn: