Duais Sakharov ar son Saoirse Smaointeoireachta

Domhan - - 00:51

Leabaigh an físeán seo:

Bunluach de chuid an Aontais Eorpaigh is ea meas ar chearta an duine. Má sháraítear na cearta seo cuirtear isteach ar na prionsabail dhaonlathacha ar ar bunaíodh ár sochaí, troideann Parlaimint na hEorpa sáruithe dá gcineál trí bheart reachtach, agus trí chearta an duine a neadú ina chomhaontuithe trádála eachtracha. Tacaíonn Parlaimint na hEorpa le cearta an duine freisin trí Dhuais bhliantúil Sakharov ar son Saoirse Smaointeoireachta a bhronnadh ar dhaoine aonair a bhfuil éacht déanta acu sa troid ar son chearta an duine.

Athscríbhinn: