Do thorthaí

Ag taispeáint 1-8 dfhíseáin {2}

Tairiscint na Tuirce clárú leis an AE faoi bhrú nach bhfacthas a leithéid roimhe

Gnóthaí AE - 27.04.2017 - 10:39

Tar éis reifrinn a bhronn cumhachtaí fairsinge nua ar Recep Tayyip Erdogan, Uachtarán na Tuirce, níos luaithe an mhí seo, léiríonn Parlaimint na hEorpa ard-imní faoi thairiscint na tíre clárú leis an AE.

Cosaint níos fearr do pháistí ar líne

Sochaí - 25.04.2017 - 17:09

Tá méadú ar líon na bhfíseán a mbreathnaíonn páistí orthu ar an Idirlíon. Sin an fáth ar mian le FPEnna cosaint a neartú do mhionaoisigh ar líne ar ábhar dochrach.

Cainteanna faoi Brexit: an tUachtarán Tajani i Londain

Gnóthaí AE - 21.04.2017 - 11:46

Ar a chéad chuairt oifigiúil, bhuail Antonio Tajani, Uachtarán Pharlaimint AE, le Theresa May, Príomh-Aire na Breataine, chun coinníollacha Brexit ar ar aontaigh móramh ollmhór FPEnna níos luaithe an mhí seo a phlé.

Oidhreacht chultúrtha na hEorpa: snaidhmeanna ceangail

Sochaí - 21.04.2017 - 11:00

Tá Parlaimint na hEorpa ag vótáil chun 2018 a cheapadh mar Bhliain Eorpach um Oidhreacht Chultúrtha, le béim a chur ar éagsúlacht, comhstair agus cultúir shaibhre atá mar dhlúthchuid de shaol na hEorpa inniu.

Ag teacht aníos sa Bhruiséil: an Tuirc, an Ungáir, Geobhlocáil agus tuilleadh

Gnóthaí AE - 21.04.2017 - 10:00

Á bplé an tseachtain seo chugainn tá cás na Tuirce agus na hUngáire, tionscnamh suaitheanta ar an dtionscal éadaí, rialacha ar gheobhlocáil agus ábhar closamhairc.

Fíricí spraoi uibhe-bhreise don Cháisc

Sochaí - 12.04.2017 - 09:53

Tá thart ar 383 milliún béaróg san AE a bheireann suas le seacht milliún tonna uibheacha sa bhliain. Cén t-eolas atá agat faoi uibheacha agus faoin dtionscal san AE? Breathnaigh ar an bhfíseán le tuilleadh eolais a fháil.

Ag teacht aníos sa Bhruiséil: Cur amú bia, r-phríobháideachas agus pósadh leanaí

Gnóthaí AE - 07.04.2017 - 11:17

Tá réimse leathan ábhar ar an gclár oibre don tseachtain romhainn: bia nach ndíoltar a bhainistiú, beartas um imircigh a thagann ar ais, r-phríobháideachas, mná in iompar agus pósadh leanaí.

Nuacht bhréagach agus Fuathchaint: Conas an Cogadh a Chomhrac Ar Líne?

Sochaí - 06.04.2017 - 21:29

Ábhar imní ag Parlaimint na hEorpa fuathchaint agus nuacht bhréagach: ar chóir inneachar a bhaint agus fíneálacha a ghearradh? Nó an bhéim a chur ar dhaoine a theagasc chun dealú idir fíorfhoinsí agus foinsí bréagacha?