Do thorthaí

Ag taispeáint 1-8 dfhíseáin {2}

Ag teacht aníos: Duais Sakharov 2017, Brexit, agus imghabháil cánach a chomhrac

Gnóthaí AE - 08.12.2017 - 15:20

I lánseisiún deireanach na bliana, bronnann Parlaimint na hEorpa Duais Sakharov ar son Saoirse Smaointeoireachta, pléitear dul chun cinn in idirbheartaíochtaí Brexit, agus vótáiltear ar shíneadh an an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS). Ar na bacáin freisin tá vóta ar mholtaí chun sciúradh airgid a chomhrac, agus vóta ar chóir go gceadófaí fosfáití i bhfeoil cheibeab.

Duais Sakharov 2017: Freasúra Veiniséala i dtír atá faoi ghéarchéim

Domhan - 08.12.2017 - 09:00

Tá géarchéim eacnamaíoch agus pholaitiúil ag bagairt ar Veiniséala. Tá an freasúra polaitiúil sa tír ag troid gach lá chun saoirse a bhaint amach arís. Bhronn Parlaimint na hEorpa Duais Sakharov 2017 ar son Saoirse Smaointeoireachta ar gach príosúnach polaitiúil i Veiniséala agus ar an bhfreasúra daonlathach, a ndearna uachtarán ar a Tionól Náisiúnta Julio Borges ionadaíocht ar a son.

Nollaig Shona dhigiteach

Sochaí - 08.12.2017 - 08:00

Um Nollaig, tá méadú ar líon na saoránach atá ag dul i muinín táirgí digiteacha. Is norm nua é nach mór a rialú chun cosaint níos fearr a thabhairt do shaoránaigh. Más táirgí lochtacha, geobhlocáil gan ábhar, seachadtaí trasteorann, nó sruthú ar líne agus deireadh le fánaíocht, tá Parlaimint na hEorpa ag dul i ngleic leis na saincheisteanna.

Is gá imghabháil cánach a fhiosrú gan stad

Geilleagar - 07.12.2017 - 08:00

Mar gheall ar sceitheadh Páipéir Thearmainn Chánach, is é is dócha go n-éileoidh feisirí na Parlaiminte go mbunófar coiste speisialta imscrúdaitheach, agus buanchoiste seasta ar deireadh, chun léargas a thabhairt ar éagóiritheoireacht i gcúrsaí cánach. Ag lánseisiún na Nollag, vótálfar ar na moltaí deiridh ón gCoiste Fiosrúcháin maidir le Sciúradh Airgid, le Seachaint Cánach agus le hImghabháil Cánach (PANA). Tá siad dírithe ar dhlús a chur le forfheidhmiú dlíthe maidir le frithsciúradh airgid.

Fostaíocht don Aos Óg san AE: cineálacha nuálacha cur chuige á lorg ag Feisirí Eorpacha

Sochaí - 06.12.2017 - 08:00

Arna sheoladh in 2013, cuireann an Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg tacaíocht airgeadais ar fáil do réigiúin atá buailte mar gheall ar rátaí arda óg-dhífhostaíochta. Is mian le Feisirí Eorpacha anois a gcion a dhéanamh agus leasuithe a bhfuil géarghá leo a chur chun cinn agus í mar aidhm acu fostaíocht fhadtéarmach, inbhuanaithe don aos óg.

Cearta an Duine

Sochaí - 05.12.2017 - 11:08

Bunaíodh an tAontas Eorpach ar phrionsabail chearta an duine agus saoirse cainte. Sin an fáth a dtacaíonn Parlaimint na hEorpa le tíortha amhail an Túinéis ina n-iarrachtaí leanúnacha i dtreo an daonlathais. Cuimsíonn an tacaíocht seo gníomhaíocht dhlíthiúil agus pholaitiúil lena n-áirítear Duais Sakharov agus Comhaltacht Sakharov. Seo Asma Kaouech, gníomhaí de chuid na Túinéise agus comhalta Sakharov, chun a scéal a insint.

Athrú Aeráide

Sochaí - 05.12.2017 - 11:08

Is é athrú aeráide príomhdhúshlán ár linne, agus tá de chumhacht ag an Aontas Eorpach rud éigin a dhéanamh faoi, ach cad é? Is é an réigiún Baltach an limistéar Eorpach is mó baol mar gheall ar athrú aeráide, le tonnta teasa, fuarlach báistí agus leibhéil mara atá ag ardú. Fiosraíonn an físeán seo an chaoi a bhfuil réigiún Gdansk na Polainne ag déileáil leis na ceisteanna seo le cuidiú ón AE.