Do thorthaí

Ag taispeáint 1-8 dfhíseáin {2}

Sruthanna imirce á mbainistiú

Gnóthaí AE - 21.06.2017 - 18:57

Ní mór don Eoraip straitéis níos éifeachtaí a aimsiú chun imirce a bhainistiú agus chun dul i ngleic le bun na faidhbe: an bhunteachtaireacht ag comhdháil ardleibhéil a d'eagraigh Parlaimint na hEorpa, a thug le chéile ionadaithe sinsearacha an AE agus na Náisiún Aontaithe, mar aon le saineolaithe idirnáisiúnta agus FPEnna.

Tackling trade dumping

Geilleagar - 20.06.2017 - 12:00

Imports from outside the EU reached €468.2 billion in the first quarter of 2017. To avoid unfair competition for European businesses and workers, fines are imposed on third countries deemed to be “dumping” goods into the EU market. The European Parliament is looking at a new methodology for calculating anti-dumping duties, where “significant market distortions” are the basis for calculations.

Cárta Gorm an AE: an bhearna scileanna á líonadh

Geilleagar - 15.06.2017 - 12:00

Beidh ganntanas oibrithe i mBallstáit an AE i roinnt earnálacha ríthábhachtacha: San Eoraip, is féidir go dteastóidh suas le 756,000 oibrí TFC oilte agus thart ar mhilliún gairmeach cúraim sláinte faoi 2020. Tá Cárta Gorm AE leasaithe dírithe ar phlúr oilte an domhain a mhealladh.

Deireadh le fánaíocht

Geilleagar - 14.06.2017 - 16:47

Cén fáth a mbeadh costas breise ort as glao a chur ar chairde agus teaghlach ó thír AE eile? Ó Mheitheamh 2017 amach, tá deireadh á chur le formhuirir fánaíochta san Eoraip. Throid Parlaimint na hEorpa ar son an choisc seo trí theorainn a chur le muirir go comhsheasmhach ó 2007 i leith. Glaoigh, téacsáil nó scimeáil as aon áit in AE anois ar an bpraghas céanna is atá sa bhaile.