Do thorthaí

Ag taispeáint 1-8 dfhíseáin {2}

Idir chóipcheart agus chosaint: 5 uimhir le dealú ó Strasbourg

Gnóthaí AE - 06.07.2018 - 08:00

D'éiligh feisirí nuashonrú ar rialacha cóipchirt ar líne chun luach saothair cóir a áirithiú d'iriseoirí agus d'ealaíontóirí ar a gcuid saothair. Cheadaigh an PE ciste cosanta nua, láidrigh comhoibriú idir Europol agus ocht dtír de chuid na hAfraice Thuaidh agus an Mheánoirthir agus sheol ar ais chuig an gCoiste Iompair na tograí ar thiománaithe leoraí lena n-athbhreithniú.

Cosaint shóisialta

Sochaí - 04.07.2018 - 14:06

Is ceannródaí domhanda í an Eoraip i gcosaint shóisialta. Tá ardchaighdeáin i bhfeidhm maidir le folláine, cothromaíocht oibre is saoil agus dul i ngleic leis an mbochtaineacht.  Ach éilíonn Parlaimint na hEorpa cur i bhfeidhm níos fearr agus caighdeáin níos airde.

Ag taisteal le do pheata san Eoraip

Sochaí - 03.07.2018 - 10:12

Féadann do dhlúthchairde dul ar saoire leat. Is mian le Parlaimint na hEorpa gur fusa do do pheataí taisteal. Tá pasanna peata Eorpacha, micrishliseanna le haghaidh céannachta, agus vacsaínithe frithchonfaidh de dhíth ar pheataí le taisteal san AE. Meabhraigh do do mhadra a chnámh a phacáil freisin!

Córas taistil Eorpach nua chun rialuithe teorann a fheabhsú

Gnóthaí AE - 28.06.2018 - 08:00

Beidh rialuithe teorann AE níos láidre a bhuí le Córas nua an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS). Beidh ar náisiúnaigh tríú tír atá díolmhaithe ó cheanglas víosa cur isteach ar údarú taistil roimh theacht go dtí an tAE dóibh. Tá an córas iarratais in ainm a bheith gasta, éifeachtúil agus furasta a dhéanamh.

Celebrating Europe’s cultural heritage

Sochaí - 27.06.2018 - 12:00

To celebrate the European Year of Cultural Heritage, the European Parliament hosted a conference gathering political leaders, policy makers and artists. They discussed how to preserve and promote cultural heritage and the economic potential it has.