Do thorthaí

Ag taispeáint 1-8 dfhíseáin {2}

Coscáin a chur ar astaíochtaí gluaisteán

Gnóthaí AE - 19.04.2018 - 08:00

Tar éis scannal na n-astaíochtaí gluaisteáin, tá Parlaimint ag athrú na rialacha maidir le tástálacha ar cheadú feithiclí agus ar fhaireachas margaidh. Ciallaíonn sé sin gur féidir le tomhaltóirí iontaoibh a chur sna caighdeáin timpeallachta agus sábháilteachta ina ngluaisteáin.

Slándáil

Sochaí - 14.04.2018 - 08:00

Cad is gá a dhéanamh chun sinn a chosaint agus chun ár slándáil a fheabhsú? Cad iad na bearta teicneolaíochta atá in úsáid cheana féin, agus conas is féidir le teicneolaíocht sábháilteacht níos fearr a áirithiú dúinn?

Méadú ar mhuinín sa bhorradh orgánach

Sochaí - 10.04.2018 - 08:00

Tá Parlaimint na hEorpa ag vótáil ar rialacha nua chun muinín an tomhaltóra i bhfeirmeoireacht orgánach a neartú agus chun cosaint i gcoinne cleachtais éagóracha. Thiocfadh an dlí athchóirithe ar tháirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha i bhfeidhm in Eanáir 2021.

Roma week

Sochaí - 09.04.2018 - 18:00

A series of events hosted by the European Parliament is giving center stage to the Roma community: encompassing exhibitions, conferences, music and a film screening...

Feidhmíocht fuinnimh níos fearr d'fhoirgnimh

Gnóthaí AE - 04.04.2018 - 11:12

Leag Parlaimint na hEorpa síos spriocanna nua do bhallstáit chun a áirithiú go mbeidh foirgnimh san AE fuinneamhéifeachtúil. Spreagfar tíortha chun amhlaidh a dhéanamh le tithíocht ísealfhuinnimh cheannródaíoch mar a tástáladh sa Ghearmáin, sa Danmhairg agus in áiteanna eile.