Do thorthaí

Ag taispeáint 1-8 dfhíseáin {2}

Conradh na Róimhe: comóradh 60 bliain

Gnóthaí AE - 23.03.2017 - 10:00

Ní miste cuimhneamh ar an áit a rabhamar roimhe seo. Tar éis thragóidí an Dara Cogadh Domhanda, bhí Conradh na Róimhe idir sé thír an-tábhachtach, a naisc a gcinniúint lena chéile trí Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa. Ar chothrom 60 bliain a shínithe, tugaimid súil siar ar an gcaoi ar leag an conradh dúshraith na hEorpa agus an méid atá bainte amach aige, dá dtugann Parlaimint na hEorpa cosaint.

Mianraí coinbhleachta: An fhírinne faoi do ghuthán cliste

Geilleagar - 17.03.2017 - 11:02

Úsáidimid uile feistí leictreonacha amhail fóin phóca, ach cá as a dtagann na hábhair as a ndéantar iad? Is iad stán, tungstan, tantalam, agus ór na ceithre 'mhianra coinbhleachta' is coitianta, a dtugtar 3TGí orthu le chéile. Tá éiginnteacht agus mí-úsáidí cearta daonna ann i mórán réigiún mar gheall ar an mianadóireacht a dhéantar orthu. Grúpaí armtha in achrann lena chéile mar gheall ar thrádáil mhídhleathach orthu. Is monaróir amháin é Fairphone a ghlacann freagracht lena chinntiú go n-eastócann a slabhraí soláthair mianraí go dleathach. Tá Parlaimint na hEorpa ag brú ar son tuilleadh trédhearcachta i slabhraí soláthair trí chórais díchill chuí shainordaitheacha ECFE.