Cearta an duine

 • Meitheamh 2018

  5 Uimhir 01:00

  Idir shuíocháin sa Pharlaimint agus chibearchosaint: 5 uimhir ó Strasbourg

  Gnóthaí AE - 15.06.2018 08:00

  Agus Brexit ag teannadh linn, crapfar an Pharlaimint de 46 suíochán, ba é Príomh-Aire na hÍsiltíre an ceannaire is déanaí chun Todhchaí na hEorpa a phlé, phléigh feisirí conas déileáil le cásanna éigeandála daonnúla i bhfianaise na n-imirceach sáinnithe sa Mheánmhuir, agus vótáil chun cibearshlándáil a mhéadú agus chun sábháilteacht a fheabhsú i dtionscal na ndrón.

 • Aibreán 2018

  Imircigh 01:30

  I dtreo córais tearmainn níos cothroime agus simplí

  Gnóthaí AE - 25.04.2018 15:00

  In agallamh leis an rapóirtéir, Laura Ferrara, míníonn sí conas a rinneadh teorainneacha le córas Eorpach tearmainn a thriail tar éis plódú na n-imirceach, agus conas a dhírítear leasuithe úrnua ar fheabhsú nósanna imeachta agus cearta araon.

  5 uimhir 01:00

  Idir Facebook agus an tSiria: 5 uimhir le dealú ó Strasbourg

  Gnóthaí AE - 20.04.2018 10:00

  Bhí todhchaí na hEorpa ag croílár na díospóireachta le hUachtarán na Fraince sa seisiún iomlánach seo. Bhí sonraí pearsanta, buiséad 2016, reachtaíocht nua i dtaca leis an ngeilleagar ciorclach agus úsáid arm ceimiceach ar chlár an tseisiúin iomlánaigh freisin.

  roma 01:09

  Roma week

  Sochaí - 09.04.2018 18:00

  A series of events hosted by the European Parliament is giving center stage to the Roma community: encompassing exhibitions, conferences, music and a film screening...

 • Márta 2018

 • Feabhra 2018

  mionsamhail 01:30

  AE-an Tuirc: An tsáinn a bhriseadh

  Others - 08.02.2018 08:00

  Le blianta anuas, bhí comhoibriú idir an Tuirc agus an tAE ar shaincheisteanna amhail cúrsaí trádála, imirce agus ECAT. Cuireadh tús le cainteanna in 2005 maidir le teacht isteach na Tuirce san AE. Ach tar éis iarracht ar coup d’état in 2016, chuir an Tuirc staid éigeandála i bhfeidhm, a cheadaigh don rialtas neamhaird a dhéanamh de riail an dlí agus lucht freasúra polaitíochta a chur ina dtost. Deir an tAE nach féidir leis an tír dul isteach san Aontas Eorpach mura bhfuil feabhas ar chás chearta an duine. Míníonn Leas-Chathaoirleach na Toscaireachta ar chaidreamh AE-na Tuirce, Miltiadis Kyrkos, staid na gcainteanna mar atá faoi láthair.

 • Eanáir 2018

  Mionsamhail de bhean 01:11

  Neamhfhulaingt ar chiorrú ball giniúna ban

  Sochaí - 25.01.2018 08:00

  I rún de chuid Pharlaimint na hEorpa éilítear neamhfhulaingt ar chiorrú ball giniúna ban, a bhfuil 140 milliún bean ar fud an domhain agus 500,000 bean, a mheastar, san Eoraip amháin buailte aige.

  Lámha ceangailte le slabhra agus fear agus a rostaí ceangailte. 01:42

  Gáinneáil ar Dhaoine

  Sochaí - 23.01.2018 16:22

  Is í is gáinneáil ar dhaoine ná teacht i dtír ar dhuine in aghaidh a dtola le fórsa. Ní hamháin go bhfuil sí ar na coireanna is gasta fás ar domhan, ach cláraíodh 15,846 íospartach san AE idir 2013 agus 2014, ar mhná agus cailíní 71% acu. Agus géarchéim na n-imirceach fós ann, tá an comhrac i gcoinne gáinneáil ar dhaoine fós ar thosaíochtaí an Aontais Eorpaigh.

 • Nollaig 2017

  5 uimhir 01:00

  Idir Brexit agus Burma: 5 uimhir le dealú ó Strasbourg

  Gnóthaí AE - 15.12.2017 08:00

  Duais Sakharov 2017 ar son Saoirse Smaointeoireachta, idirbheartaíocht achrannach Brexit, údaráis Bhurmacha i mbun géarleanúint fhoréigneach ar Rohingya, mionlach eitneach Moslamach, agus athchóirithe ar bheartas talmhaíochta an AE: seo 5 uimhir le dealú ón lánseisiún.

  Duais Sakharov 01:35

  Bronntar Duais Sakharov 2017 ar fhreasúra daonlathach Veiniséala

  Domhan - 13.12.2017 14:30

  Bhronn Parlaimint na hEorpa Duais Sakharov 2017 ar son Saoirse Smaointeoireachta ar gach príosúnach polaitiúil i Veiniséala agus ar an bhfreasúra daonlathach, a ndearna uachtarán ar a Tionól Náisiúnta Julio Borges ionadaíocht ar a son. "Aitheantas is ea é an gradam seo ar gach Veiniséalach", a dúirt Julio Borges nuair a tugadh an Duais dó in Strasbourg. Maidir le Duais Sakharov ar son Saoirse Smaointeoireachta, a ainmníodh in ómós don fhisiceoir agus easaontóir Sóivéadach Andrei Sakharov, bronnann Parlaimint na hEorpa gach bliain í.

  Veiniséala 04:16

  Duais Sakharov 2017: Freasúra Veiniséala i dtír atá faoi ghéarchéim

  Domhan - 08.12.2017 09:00

  Tá géarchéim eacnamaíoch agus pholaitiúil ag bagairt ar Veiniséala. Tá an freasúra polaitiúil sa tír ag troid gach lá chun saoirse a bhaint amach arís. Bhronn Parlaimint na hEorpa Duais Sakharov 2017 ar son Saoirse Smaointeoireachta ar gach príosúnach polaitiúil i Veiniséala agus ar an bhfreasúra daonlathach, a ndearna uachtarán ar a Tionól Náisiúnta Julio Borges ionadaíocht ar a son.

  Sreang dheilgneach le bratach na Túinéise 03:28

  Cearta an Duine

  Sochaí - 05.12.2017 11:08

  Bunaíodh an tAontas Eorpach ar phrionsabail chearta an duine agus saoirse cainte. Sin an fáth a dtacaíonn Parlaimint na hEorpa le tíortha amhail an Túinéis ina n-iarrachtaí leanúnacha i dtreo an daonlathais. Cuimsíonn an tacaíocht seo gníomhaíocht dhlíthiúil agus pholaitiúil lena n-áirítear Duais Sakharov agus Comhaltacht Sakharov. Seo Asma Kaouech, gníomhaí de chuid na Túinéise agus comhalta Sakharov, chun a scéal a insint.

 • Samhain 2017

  STEVENS 01:37

  Míchumais san AE: bealach fada i dtreo ionannais

  Sochaí - 29.11.2017 08:00

  Lena chinntiú go mbíonn comhionadaíocht agus comhdheiseanna ag daoine faoi míchumas sa tsochaí agus san aonad oibre, is mian le Parlaimint na hEorpa cur leis an Straitéis Eorpach um Míchumas agus dul i ngleic le ceisteanna amhail comhionannas inscne, bochtaineacht agus leithcheal. Tá baint le fada ag an bhFeisire Helga Stevens leis an troid ar son cearta daoine faoi mhíchumas. Maíonn sí gur féidir tuilleadh a dhéanamh do dhaoine faoi mhíchumas maidir le hionadaíocht agus ionchuimsitheacht.

  Mionsamhail 00:59

  Ag teacht aníos: Cearta leanaí, intleacht shaorga agus cuid mhór eile

  Gnóthaí AE - 17.11.2017 08:00

  Seachtain ghnóthach a bheas ann do Pharlaimint na hEorpa, agus í réidh le fáilte chun na Bruiséile a chur roimh cheannairí na hAfraice, ionadaí ón Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn agus leanaí go fiú. I measc na n-ábhar atá le plé tá na meáin in aois seo na hintleachta saorga agus brú eile le deireadh a chur le foréigean i gcoinne ban.