Urednički kutak

  1. Europski parlament pokrenuo je internetski televizijski kanal (nazvan EuroparlTV) kako bi ispunio pravo svih građana da znaju i razumiju što se događa u instituciji koju su sami izabrali. Kanal treba dati svoj doprinos demokratizaciji Europske unije i razvoju europskog javnog prostora.
  2. Ovaj kanal u službi je informiranja i obrazovanja te funkcionira na temelju načela javne službe. Oblikovan je tako da sve aspekte života u Parlamentu predstavi na zanimljiv, vjerodostojan i profesionalan način
  3. Kanalom se osigurava predstavljanje raznolikosti mišljenja u Europskom parlamentu, uz poštovanje relativnog značaja klubova zastupnika te u skladu s nepristranom i nestranačkom uredničkom politikom.
  1. Razvojem kanala želi se ojačati interaktivnost između Parlamenta i europskih građana. Građani imaju mogućnost izraziti svoja mišljenja o sadržajima koji se prikazuju te im dati svoj doprinos.
  2. Ukupni sadržaj i strateška orijentacija kanala utvrđuju se jednom godišnje u dokumentu koji se predaje Predsjedništvu Parlamenta. Provedba tog okvira u odgovornosti je službi Parlamenta. Poštovanje načela iz tog dokumenta nadzire savjetodavni odbor koji je u nadležnosti Predsjedništva Parlamenta.
  3. Poštovanje te povelje nadzire savjetodavni odbor koji je u nadležnosti Predsjedništva Parlamenta.
  4. Taj dokument dostupan je javnosti i objavljuje se na internetskoj stranici institucije.