Novi europski sustav za putovanja kao poboljšanje kontrola na granicama

Europska pitanja - - 01:29

Ugrađivanje koda za prikaz ove videosnimke:

Novi europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) ojačat će kontrole na granicama EU-a. Državljani trećih zemalja kojima nije potrebna viza trebat će se prijaviti za odobrenje za putovanje prije dolaska u EU. Sustav prijave je napravljen tako da bude brz, učinkovit te jednostavan za ispunjavanje.

Prijepis: