Slijedi u Bruxellesu: od bacanja hrane i e-privatnosti do dječjih brakova

Europska pitanja - - 00:53

Ugrađivanje koda za prikaz ove videosnimke:

Široki raspon tema je na rasporedu za sljedeći tjedan: postupanje s neprodanom hranom, politika povratka migranata, e-privatnost, žene u prijevozu i dječji brakovi.

Prijepis: