Slijedi: Nagrada Saharov, e-privatnost, dokumenti o Monsantu i ostalo

Europska pitanja - - 00:57

Ugrađivanje koda za prikaz ove videosnimke:

Zastupnici trebaju donijeti odluku o tri glavne nominacije za ovogodišnju Nagradu Saharov za slobodu mišljenja. Na rasporedu su također proširena pravila o e-privatnosti u svrhu zaštite usluga trenutnih poruka poput Whatsappa, ažurirana antidampinška pravila, problem dvostruke kvalitete prehrambenih proizvoda, glifosat i ostalo

Prijepis: