Zaštita potrošača treba biti ista online i offline

Europska pitanja - - 00:37

Ugrađivanje koda za prikaz ove videosnimke:

Europski parlament traži primjenu istih pravila bez obzira kupuju li potrošači proizvod na internetu ili u lokalnoj trgovini. Cilj je osigurati visoku razinu zaštite potrošača u cijelom EU-u.

Prijepis: