Europske snage solidarnosti

Europska pitanja - - 01:30

Ugrađivanje koda za prikaz ove videosnimke:

Europske snage solidarnosti predstavljaju novu inicijativu koja će okupiti mlade Europljane da pomažu drugima diljem EU-a. Parlament je potaknuo dodjelu novih sredstava Snagama solidarnosti. Dodatne aktivnosti kao što je zaštita okoliša i pomoć migrantima također će postati dio programa.

Prijepis: